BGE on tour: Het net onder spanning

De veranderingen op het gebied van duurzaamheid zijn in volle gang. Elektrische auto’s, warmtepompen en zonnepanelen zorgen ervoor dat we steeds dichterbij en zelfs in huis ons steentje bij kunnen dragen. Deze vernieuwingen doen tegelijkertijd een groot beroep op het elektriciteitsnet in de stad. Om de toenemende vraag naar stroom te kunnen blijven leveren, is meer infrastructuur nodig. Maar ook anders omgaan met ons verbruik en keuzes maken zijn noodzakelijk. Hoe doen we dit? Wat is nodig om vooruit te blijven gaan? En hoe betrekken we bewoners hierbij? Hierover gaat het gesprek in Pakhuis de Zwijger op dinsdag 14 oktober, met partners van Amsterdam Smart City zoals overheid, bedrijven en bewoners.

Energietransitie

De energietransitie zorgt voor een steeds groter wordende uitdaging. De vraag naar elektriciteit neemt toe naarmate de stad verduurzaamt. Dit zorgt ervoor dat de infrastructuur moet worden uitgebreid, maar ook dat er belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. In de schaarser wordende ruimte in de stad lijkt bovendien meer plek te moeten komen voor transformatorhuisjes en onderstations om in de elektriciteitsbehoefte te blijven voorzien.

Voor de beslissingen over de openbare ruimte worden bewoners steeds vaker betrokken. Zeker nu de Omgevingswet over twee jaar zal worden ingevoerd. Één van de dingen waar deze nieuwe wet voor moet zorgen is de ruimtelijke ordening dichter bij de burger te brengen. Hoe gaan we dit in de praktijk vormgeven? Op welke manier kunnen burgers hierbij worden betrokken?

Wie en wat kun je verwachten?

  • Introductie met Leonie van den Beuken, directeur van Amsterdam Smart City.
  • Erik Koldenhof, Afdelingshoofd Strategie bij Ruimte en Duurzaamheid bij de gemeente Amsterdam, en Paul van Engelen, Regiolead Amsterdam bij Liander, gaan in gesprek over de studie die de gemeente Amsterdam en Liander hebben gedaan naar het elektriciteitsnet. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten? En wat zijn de vervolgstappen binnen deze uitdaging?
  • Pauline Westendorp, mede-initiatiefnemer van 02025, Marjolein Bot, Challenge Lead Energie bij de Amsterdam Economic Board, en Peter Paul van Voorst, oprichter van Skoon Energy, vertellen over innovatie in Amsterdam. Op welke manier kan innovatie helpen om energieverbruik efficiënter te maken? Waar kan innovatie ons brengen?
  • Falco Pieters, projectleider bij Stichting Wiek-II (initiatiefnemer Burgers Geven Energie), maakt een vergelijking met regio Arnhem-Nijmegen: zien we daar dezelfde uitdagingen en oplossingen?
  • Afsluitend panelgesprek met Dave van Loon, Adviseur stedelijke vraagstukken bij Kennisland, en Melika Levelt, Projectleider Smart Mobility en Logistics bij de HvA, over de Omgevingswet en participatie. Hoe kunnen we bewoners betrekken bij beslissingen over de openbare ruimte? Wat zijn het beste moment en de beste manier om dit te doen?

Amsterdam Smart City

Met hun open innovatieplatform jaagt Amsterdam Smart City (ASC) transities aan, waarbij mensen centraal staan. Met verschillende partners verkent, verbindt en versnelt ASC technologische en sociale innovatie projecten in steden om tot een toekomstbestendige Metropoolregio te komen. Op deze manier werkt ASC aan betere straten, buurten en steden. ASC werkt met een focus op openheid en transparantie, het centraal stellen van de bewoner en samenwerking tussen publieke en private partijen.

Praktische info

wanneer: Di 14 okt 2019, 20 uur
waar: Pakhuis de Zwijger
aanmelden: