Illustratie van hoe het nieuwe energielandschap bij Nijmegen, met zonnepark de grift, eruit zou kunnen zien.

Duurzame energieprojecten worden steeds complexer. We praten inmiddels niet meer over een wind- of zonnepark, maar denken in energielandschappen. Landschappen waarin bijvoorbeeld zon, wind en opslag met elkaar worden gecombineerd. Projectrisico’s worden hierdoor groter, misschien wel te groot. Waar ligt dit risico en hoe gaan we daarmee om? Hoe krijgen we als burgers de regie en hoe organiseren we straks eigendom dat flexibel is, maar ook de zekerheid biedt die we nodig hebben? Burgerparticipatie in projecten zoals we dat vijf jaar geleden organiseerden, werkt niet meer. Maar wat dan wel?

In de piste van het circus tappen we vanavond Oersoep. Ook tappen we uit ons eigen vaatje. We gaan in gesprek over burgerparticipatie in de energievoorziening van de toekomst. Huidige modellen zijn aan vernieuwing toe. We zoeken denkkracht om -samen- stappen te zetten naar een duurzame energievoorziening die van ons allemaal is. Wil jij hierover meepraten? Kom dinsdag 17 september naar het energiecircus.

Locatie: Energiecircus, Plein 1944, centrum Nijmegen

Tijd: 20.30 -22.30 uur