Bijeenkomst locatiekeus windmolens Beuningen

Beuningen besluit in 2019 over de definitieve locatie van windmolens in de gemeente. Op 17 januari worden bewoners tijdens een bijeenkomst van de gemeente geïnformeerd over het locatieplan.

Om een geschikte plek voor windmolens te vinden is de gebiedsraad Beuningen ingesteld. Deze raad met inwoners uit alle kernen van Beuningen mag mee beslissen waar de turbines moeten komen. De besluitvorming duurt langer dan gedacht, maar zal naar verwachting begin 2019 rond zijn. Nadat de plannen aan de bevolking zijn voorgelegd, zal het College van B&W van Beuningen een defintief besluit nemen. De gemeenteraad heeft het laatste woord op 12 maart.

Praktische info

Datum: donderdag 17 januari 2019
Tijd: 19.30-21.30 uur
Plaats: MFA ’t Hart , den Elt 17 in Ewijk
Aanmelden: gemeente@beuningen.nl t.a.v. Energiek Beuningen