Online bijeenkomst energiecoöperaties RES

De energiecoöperaties uit de regio Arnhem-Nijmegen werken samen in de Regionale Energiestrategie.

Uiterlijk 1 juni 2020 dient onze regio Arnhem-Nijmegen een conceptbod voor haar Regionale EnergieStrategie in bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Het is een bod van de gezamenlijke overheden in de regio (gemeenten, waterschappen, provincie en Alliander) aan het Rijk om doelstellingen in het Klimaatakkoord voor 2030 te gaan halen. Het conceptbod bevat twee onderwerpen: grootschalige duurzame energie opwek op land (zon en wind) en warmte.

Lokale energiecoöperaties zijn betrokken bij de RES en zetten zich in voor participatie, lokaal eigenaarschap en een goede positie van lokale (burger)energie-initiatieven. Op 24 maart praten de coöperaties digitaal (i.v.m. corona-adviezen) verder over hun rol en de invulling van het RES conceptbod.

Voor deze bijeenkomst zijn besturen van energiecoöperaties uitgenodigd.
Wil je erbij zijn of heb je vragen? Stuur dan ons dan een mail.