Beuningen: informatieavond Energie Voor Vier

Op woensdag 30 september organiseert Coöperatie EnergieVoorvier een algemene informatieavond voor iedereen uit Beuningen met belangstelling voor windenergie in de gemeente. Deze avond zal vooralsnog plaatsvinden in de Lèghe Polder  en start om 20.15 uur. Aanmelding via info@energievoorvier.nl is verplicht. Bij grote belangstelling vindt de informatieavond digitaal plaats. Na aanmelding krijgt iedereen bericht over de wijze waarop de avond georganiseerd wordt.

Toelichting participatie

Tijdens deze avond zal EnergieVoorVier zich kort voorstellen en een toelichting geven op de status en planning van de ontwikkeling van een Beunings windpark en de rol van de coöperatie.  Ook wordt stilgestaan bij financiële participatie (meedelen in de opbrengsten) en procesparticipatie (meedenken en betrokken worden bij de verdere ontwikkeling en latere exploitatie van het windpark).