Achterbanbijeenkomst Regionale Energiestrategie

Programma bijeenkomst 24 juni
Op 24 juni lichten we eerst het doel en het proces van de RES regio Arnhem Nijmegen toe, en gaan we in op het concrete energiegebruik en de opgaven voor energiebesparing en duurzame opwekking. Met heel diverse achtergronden en wellicht ook belangen, gaan we vervolgens met elkaar in gesprek. We wisselen visies uit en proberen we tot oplossingsrichtingen te komen met oog voor natuur- en landschapsbelangen en de wens van lokaal eigenaarschap.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor leden van energiecoöperaties, actieve burgers op het gebied van natuurbeheer/behoud en terreinbeherende organisaties. Wil je hierover meedenken, meld je dan aan via het onderstaande aanmeldformulier.

Wanneer: maandag 24 juni 2019
Tijd: 19.30 –  22.00 uur
Locatie: wordt nog bekend gemaakt. Centraal in de regio.

Achtergrond
In heel Nederland worden vanaf dit voorjaar deze RESsen opgesteld, om invulling te geven aan de doelen van het Klimaatakkoord, met 2030 als eerste concreet in te vullen tussenstap. De RESsen gaan niet over de héle energietransitie, de focus ligt op twee onderdelen:
1. warmtevisies voor de gebouwde omgeving,
2. duurzame elektriciteitsopwekking in de regio, met zoekgebieden voor wind- en zonne-energie.

Belangrijke vragen daarbij zijn: hoe gaan we de energietransitie vormgeven met oog voor landschappelijke inpassing, maatschappelijke betrokkenheid en lokaal eigenaarschap? Hoe kunnen we zorgen dat er een positieve beweging ontstaat, die oplossingen zoekt en kansen pakt? Hoe kunnen de belangen van natuur, landschap en cultuurhistorie worden meegenomen in deze transitie, die hoe dan ook een flinke en zichtbare impact gaat hebben op onze leefomgeving? En zien we ook mogelijkheden hoe duurzame energieopwekking en biodiversiteit elkaar kunnen versterken? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de energietransitie van onszelf en van ons allemaal wordt, in lokaal eigenaarschap kan plaatsvinden – denk aan coöperatieve wind- en zonneparken en warmtenetten?

Deze bijeenkomst is een aanvulling op de regiobijeenkomsten voor bestuurders van energiecoöperaties. In de bestuurdersbijeenkomsten stemmen we formeel af over vertegenwoordiging van energiecoöperaties in de RES. De opbrengsten uit deze bijeenkomst nemen we mee in het proces van formele afstemming.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.