Bijeenkomst Klimaatakkoord

Het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO) organiseert in samenwerking met Buurkracht en HIER Klimaatbureau vijf regionale bijeenkomsten. Hierin willen ze de zorgen, vragen, bedenkingen en wensen van burgers en burgerorganisaties inventariseren. Ook kunnen burgers laten weten wat ze nodig hebben om zelf aan de slag te gaan met de energietransitie.

In de bijeenkomsten kunnen deelnemers aangeven wat volgens hen in het Klimaatakkoord aan de orde moet komen. Om nog impact te kunnen hebben op de lopende onderhandelingen zijn de bijeenkomsten op korte termijn.

4 juni: regio Overijssel, Gelderland en Flevoland in Zwolle, Het Klooster, Assendorperstraat 29
Tijd: 16.00-21.00 uur (inloop 15.30 uur, met een pauze voor de inwendig mens).

Aanmelden kan via de website van het NPBO: www.npbo.nl/aanmelden

Per bijeenkomst is er plaats voor circa 40 deelnemers. Dat kunnen vertegenwoordigers van burgerorganisaties, maar ook individuele personen zijn welkom. We gaan er wel vanuit dat de deelnemers, net als wij, er van overtuigd zijn dat we de CO2 uitstoot moeten reduceren.