Rheden I Energiecafé Opgewekt

Praat mee over grootschalige duurzame energieopwekking in onze gemeente tijdens het derde Energiecafé op woensdag 12 juni.

Gemeente Rheden wil in 2040 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle energie die in de gemeente wordt gebruikt duurzaam in de omgeving wordt opgewekt. Een flinke opgave die de gemeente samen met de inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden aanpakt. Grootschalige duurzame energieopwekking, zoals zonnevelden en windmolens, zijn hierbij noodzakelijk.

Waar staan we?

De bijeenkomst start met een korte toelichting op de stand van zaken: waar staan we, wat is er gebeurd in de gemeente Rheden en welke ontwikkelingen zijn er op regionaal en landelijk niveau? Vervolgens zie je waar in Rheden, vanuit wet- en regelgeving, mogelijkheden zijn om zelf energie op te wekken. Aansluitend gaan we met elkaar kijken wat criteria zouden kunnen zijn, hoe verschillende vormen van grootschalige duurzame energieopwekking, zoals zonnevelden en windmolens, kunnen worden ingepast in het landschap. Met andere woorden: waar moeten we rekening mee houden bij de keuzes die we maken?

Praktische info

Plaats: voormalige kerk De Boecop, Hoofdstraat 15 (ingang kerk) in De Steeg.
Tijd: 19.30-22.00 uur (zaal open 19.00 uur, aansluitend borrel)
Aanmelden: mail naar energiek@rheden.nl onder vermelding van “aanmelden energiecafé”.

Lees ook ons interview met wethouder Dorus Klomberg over zijn ambitie om Rheden energieneutraal te maken en bekijk het filmpje over de Klimaatkaravaan Rheden (2018).