Webinar presentatie Buurtpeil Millingse Zon

Inwoners van Millingen konden woensdagavond 21 april meedoen aan een online bijeenkomst, waarin de resultaten werden gepresenteerd van Buurtpeil Millingse zon. Via deze online peiling hebben Millingenaren ideeën ingebracht voor het plan om een zonnepark aan de Crumpsestraat te ontwikkelen en daarmee hun dorp van lokale duurzame energie te voorzien.

285 inwoners van Millingen hebben meegedaan aan de peiling. Ze konden hun mening geven over drie onderwerpen: duurzaamheid, landschap en leefbaarheid. Per onderwerp konden ze met een cijfer het belang ervan aangeven. Ook konden ze ideeën inbrengen en laten weten of ze zich actief willen inzetten om het dorp te verduurzamen.

Zon op daken

Uit de peiling blijkt dat Millingenaren in de eerste plaats kansen zien in de opwek van zonne-energie op daken.  Als er een zonnepark komt vinden ze vooral belangrijk dat de kwaliteit van het landschap behouden blijft en wordt versterkt. Bijvoorbeeld door de aanplant van hagen en struwelen en andere maatregelen die de biodiversiteit vergroten. Ook moeten dorpsbewoners mee kunnen profiteren van het zonnepark, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie of een burenregeling.

Eerste schets

Onderzoeker Jan van Rooijen van Buurtpeil zal tijdens de online bijeenkomst de resultaten toelichten. Landschapsarchitect Jan Heersche heeft de ideeën van de Millingenaren vertaald in een eerste ontwerp. Die geeft een indruk hoe het dorpszonnepark er, met de inbreng van de deelnemers aan Buurtpeil, uit zou kunnen zien. Wethouder Nelson Verheul van gemeente Berg en Dal is aanwezig om op de uitkomsten te reageren. Projectleider Toine van Arendonk van Wiek-II, dat het zonnepark ontwikkelt, vertelt over de vervolgstappen.

Initiatiefnemers

Het initiatief voor het dorpszonnepark komt van grondeigenaren uit Millingen in samenwerking met Wiek-II, dat duurzame energieprojecten ontwikkelt van en voor burgers in de regio Arnhem-Nijmegen. Gemeente Berg en Dal heeft het idee voor het dorpszonnepark aan de Crumpsestraat uitgekozen als proef om energie uit zon te winnen. Naast dat duurzame energie wordt opgewekt voor het dorp, moet het park een bredere functie krijgen. Het plan is een open park, goed ingepast in het landschap, met ruimte om te spelen, te ontspannen of te sporten. Na ontwikkeling moet het park mede-eigendom worden van de dorpsbewoners.