Peperbus Energie

Joris Gieling en Theo Holleman, twee boeren uit Oud-Dijk Zuid (Zevenaar), werken samen met omwonenden aan een bijzondere, lokale energievoorziening. De boeren stellen hun grond beschikbaar om duurzame energie op te wekken. In het Energiepark Oud-Dijk Zuid krijgen wind en zon straks ruim baan. Iedereen uit de buurt kan meedoen en meedenken, door lid te worden van cooperatie PeperbusEnergie.nl. Cooperatie en energiepark worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met burgersgevenenergie.nl.