Langs de snelweg A15 en de Betuwelijn, tussen de knooppunten Valburg en Ressen, is een van de grootste energieprojecten in de regio in voorbereiding. Hier wordt gewerkt aan Zonnepark Overbetuwe, met 160.000 zonnepanelen groot genoeg om 13.000 huishoudens per jaar van duurzame elektriciteit te voorzien. Zonnepark Overbetuwe werkt samen met Burgers Geven Energie, om het park een duidelijk regionaal stempel te geven. De opgewekte stroom blijft in de regio en iedereen die wil kan meedenken over het ontwerp en de inpassing van het park in de omgeving. Ook kunnen burgers uit de regio straks financieel participeren. De zon schijnt immers voor ons allemaal!

Nieuw energielandschap

Langs de A15 ontstaat een nieuw energielandschap. Onder de molens van Windpark Nijmegen-Betuwe is al Zonnepark de Grift gepland, dat naar verwachting eind 2019 wordt gebouwd. Met Zonnepark Overbetuwe benutten we de beschikbare ruimte verder voor de opwek van duurzame energie in onze regio. Het landschap gaat er in de toekomst anders uitzien. De komende tijd gaan we op zoek naar een inpassing van het project die recht doet aan de omgeving. Dit doen we samen met omwonenden, landschapsarchitecten en voorbereiders van het project. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.