Na de realisatie van het windpark is WindpowerNijmegen nu begonnen met de ontwikkeling van een zonnepark. Het plan is om 17.000 zonnepanelen naast de meest oostelijke molen van het windpark aan de A73. De naam: Zonnepark de Grift, genoemd naar het omliggende gebied. Het park beslaat 7,5 hectare. Ook in dit project werkt WindpowerNijmegen nauw samen met stichting Wiek-II. Naar verwachting kunnen eind 2017 belangstellenden gaan investeren in dit nieuwe energieproject in Nijmegen.

De stroom uit de windmolens en de zonnecentrale gaat via één kabel naar het elektriciteitsnet. Deze cablepooling zorgt voor maximaal gebruik van energiebronnen. Zon en wind vullen elkaar aan: als het waait zorgen de windturbines voor elektriciteit, bij zonnig weer komt de energie van het zonnepark. De stroom uit zonnepark de Grift is volledig bestemd voor de zeventien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen.

Coöperatie WindpowerNijmegen wil eigenaar worden van zonnepark de Grift. De coöperatie, die oorspronkelijk is opgericht om windpark Nijmegen-Betuwe te realiseren, werkt aan een nieuwe organisatiestructuur om toekomstige duurzame energieprojecten mogelijk te maken.

Meer informatie: www.energielandschapdegrift.nl
Contact: info@windparknijmegenbetuwe.nl