Welkomstbord van natuurpark Carvium Novum bij Lobith. De plek waar in de toekomst natuur en zonne-energie hand in hand zal gaan.

Op een zandwinningsplas bij Lobith zijn plannen voor een drijvend zonnepark. Samen met de grondeigenaar en de lokale stichting natuurpark Carvium Novum onderzoekt Wiek-II de kansen om duurzame energie uit zon op te wekken voor de inwoners van het dorp. Met respect voor het landschap, de recreatie en de ecologie. Het idee past in een breder plan voor een Duurzaam Gelders eiland.

Zandwinnig komt ten einde

Wat gaat er gebeuren? We nemen je mee naar de zandwinningsplas langs de Eltenseweg in Lobith. Eind 2020 is het einde van de zandwinning op deze locatie. De omgeving wordt dan opnieuw ingericht: het wordt een plek waar voor iedereen iets te doen is. Een plek waar de mensen uit de omgeving kunnen wandelen en fietsen, een plek waar de natuur de ruimte krijgt en waar duurzame energie wordt opgewekt.

Duurzaamheid en het Gelders Eiland

‘Op het water van de plas willen we zonne-energie opwekken door middel van vijf drijvende eilanden’, vertelt Gabi Stoffelen, die namens Wiek-II bij het plan is betrokken. ‘Deze eilanden zijn gemaakt van zonnepanelen, die via een lier meedraaien met de zon.’ De noodzaak om energie duurzaam op te wekken is groot. Het Gelders eiland kent veel grote bedrijven die veel energie verbruiken. ‘We geloven dat in samenwerking met Stichting Natuurpark Carvium Novium een eerste stap naar de verduurzaming van het Gelders eiland kan worden gezet.’

Groen, groener, groenst

Op dit moment is het gebied nog een ruig terrein. Als het plan doorgaat komt daar verandering in en krijgt het gebied meer natuurwaarde. ‘Er worden verschillende aanpassingen gedaan’, vervolgt Stoffelen. ‘Denk aan natuurvriendelijke oevers met rietmoeras en vlotjes verankerd aan de zonnepanelen, waar vogels op kunnen broeden. Onder water komen boomstammen, zodat vissen een plek hebben om eitjes te leggen. Alles voor de ecologische waarden.’

Testopstelling met drijvende zonnepanelen bij Carvium Novum. Hier heeft inmiddels ook een koppel zwanen gebroed.

Testopstelling met drijvende zonnepanelen bij Carvium Novum. Hier heeft inmiddels ook een koppel zwanen hun nest uitgebroed.

Behoeftes van inwoners

De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat de ecologische waarden, landschappelijke waarden en recreatieve waarden van het Gelders Eiland worden gewaarborgd. Ook de behoeftes van inwoners van het Gelders Eiland worden serieus genomen. ‘Om die reden werken wij nauw samen met Stichting Natuurpark Carvium Novum’, vertelt Stoffelen. ‘Voor de zomer van 2020 zoeken we ook de direct omwonenden en andere bewoners van Lobith op.  We willen ons plan graag toelichten en horen wat de mensen uit de buurt ervan vinden.’

Eilands Energieverbond

Het drijvend zonnepark Carvium Novum staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een groter plan. Een aantal partijen in de regio, verenigd in het Eilands’ Energieverbond, hebben het idee opgevat om het Gelders Eiland volledig duurzaam te maken, met steun van burgers en bedrijven. Eén van de drijvende krachten achter het plan is Wim Nabbe van de Groene Allianties De Liemers (DGAL). Lees meer over het plan in een interview met Wim Nabbe.


Laat van u horen

Binnenkort hopen we – binnen de geldende coronamaatregelen – een inloopbijeenkomst voor inwoners van Lobith te organiseren. Meer informatie volgt op deze website.  Heeft u nu al vragen, laat het weten door een mail te sturen.