Langs de Pleijroute in Arnhem wordt de laatste hand gelegd aan de ruimtelijke inpassing van windpark Koningspleij. Dit park telt straks vier windmolens, waarvan er drie samen windpark de Pleij vormen.

Windpark Koningspleij wordt opgetuigd door Outsmart BV en energieleverancier Pure Energie. Eén windturbine is gepland op het terrein van Industriepark Kleefsewaard en wordt door Pure Energie geëxploiteerd. De overige drie windmolens ontwikkelt Outsmart BV in samenwerking met Rijn en IJssel Energie Coöperatie (RIJE). De coöperatie heeft als doel om mede-eigenaar te worden van windpark De Pleij. Om voldoende vermogen bij elkaar te krijgen, geeft RIJE windaandelen uit. Burgers en bedrijven kunnen op dit moment hierop inschrijven. Inmiddels hebben zich al 180 voorinschrijvers gemeld.
Meer informatie: windparkkoningspleij.nl
Contact: service@rijnenijsselenergie.nl