Mogelijke locatie voor windmolens langs A73 bij Heumen

Gemeente Heumen wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit kan met zonne-energie maar om dit doel te bereiken, zijn windmolens in Heumen hoogstwaarschijnlijk noodzakelijk. De gemeente doet daarom onderzoek naar de mogelijkheden hiervoor. En de mening van haar burgers hierover. Inmiddels zijn er meerdere bijeenkomsten met burgers geweest en heeft de gemeente een beeld bij de voorkeur van de bewoners.

Bewoners vinden locatie windmolens in Heumen naast A73 meest geschikt

Vooralsnog is de gemeente Heumen aan zet als het gaat om het windpark zelf. De gemeente werkt aan beleidskaders voor windenergie. In het najaar van 2018 heeft de gemeente in vier sessies in Heumen, Overasselt, Nederasselt en Malden onder burgers geïnventariseerd welke locaties zij het meest geschikt vinden voor het opwekken van duurzame energie. De voorkeur ging in alle kernen uit naar windmolens langs bestaande infrastructuur, zoals de A73 en het Maas-Waal Kanaal.

Inwoners van Heumen kozen een plek voor windmolens naast de a73

Inwoners van Heumen hadden voorkeur voor zon en wind naast de A73 en Maas-Waal kanaal

Duurzame energie in bezit van burgers

Wiek-II werkt samen met ontwikkelaar Blue Bear aan de realisatie van een windpark langs de A73 tussen Dukenburg en Malden. Als het aan Wiek-II ligt komt alle ervaring die de laatste jaren is opgedaan met burgerparticipatie in dit project samen. De partijen onderzoeken hoe het windpark en de opgewekte energie zoveel mogelijk bezit van de gemeenschap kan worden.

Beide willen graag burgers laten participeren in het project, zodat zij deels het eigendom in handen krijgen. De in 2018 opgerichte energiecoöperatie in Heumen kan deze deelname van burgers en bedrijven verder structureren. Wiek-II ondersteunt de coöperatie om de participatie vorm te geven.

Wiek-II en Blue Bear verkennen tevens de kansen om windenergie op deze plek te combineren met zonne-energie.

Plannen duurzame energie Heumen

Gemeente Heumen heeft inmiddels een ruimtelijke visie en een kansenkaart voor duurzame energie. Hierin staat waar duurzame energieopwekking eventueel plaats kan gaan vinden. Deze ruimtelijke visie vind u op de pagina Ontwerp Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen. Het is t/m 4 juni 2019 mogelijk om hier schriftelijk of per mail reactie op te geven. Dit kan eveneens via eerder genoemde pagina.

Meer weten?

Contact: Stichting Wiek-II, info@wiek-II.nl