Bij de realisatie van een windpark langs de A73 tussen Dukenburg en Malden wil stichting Wiek-II de laatste stand in de windtechniek samenbrengen. Samen met ontwikkelaar Blue Bear Energy.

Beide willen graag burgers laten participeren in het project, zodat zij deels het eigendom in handen krijgen. Een eigen coöperatie in Heumen kan deze deelname van Heumense burgers en bedrijven verder structureren. Wiek-II zet zich in om deze participatie van burgers vorm te geven.  Met betrokken Heumense bewoners kunnen inwoners er verder bij betrokken worden.

Vooralsnog is de gemeente Heumen aan zet als het gaat om het windpark zelf. De gemeente werkt aan beleidskaders voor windenergie. De locatie van het windpark ziet de Provincie Gelderland in elk geval als kansrijk voor deze bestemming. Gemeente Heumen heeft in het voorjaar van 2017 de ambitie vastgelegd om in 2050 energieneutraal te zijn. Windmolens zijn dan noodzakelijk.

Als spin-off van de ontwikkeling van het windpark, zijn op de gronden tussen de turbines en langs de A73, verkenningen gedaan om ook hier een combinatie met zonne-energie te vinden.

Wie betrokken wil zijn bij dit project in Heumen, neem contact op.

Contact: Stichting Wiek-II, info@wiek-II.nl