Mogelijke locatie voor windmolens langs A73 bij Heumen

Wiek-II werkt samen met ontwikkelaar Blue Bear aan de realisatie van een windpark langs de A73 tussen Dukenburg en Malden. Als het aan Wiek-II ligt komt alle ervaring die de laatste jaren is opgedaan met burgerparticipatie in dit project samen. De partijen onderzoeken hoe het windpark en de opgewekte energie zoveel mogelijk bezit van de gemeenschap kan worden.

Beide willen graag burgers laten participeren in het project, zodat zij deels het eigendom in handen krijgen. De in 2018 opgerichte energiecoöperatie in Heumen kan deze deelname van burgers en bedrijven verder structureren. Wiek-II ondersteunt de coöperatie om de participatie vorm te geven.

Vooralsnog is de gemeente Heumen aan zet als het gaat om het windpark zelf. De gemeente werkt aan beleidskaders voor windenergie. In het najaar van 2018 heeft de gemeente in vier sessies in Heumen, Overasselt, Nederasselt en Malden onder burgers geïnventariseerd welke locaties zij het meest geschikt vinden voor het opwekken van duurzame energie. De voorkeur ging in alle kernen uit naar wind langs bestaande infrastructuur, zoals de A73 en het Maas-Waal Kanaal. Gemeente Heumen komt begin 2019 met een ruimtelijke visie en een kansenkaart voor duurzame energie.

Gemeente Heumen wil in 2050 energieneutraal zijn. Om dit doel te bereiken zijn windmolens noodzakelijk. Wiek-II en Blue Bear verkennen tevens de kansen om windenergie op deze plek te combineren met zonne-energie.

Meer weten?

Contact: Stichting Wiek-II, info@wiek-II.nl