Als een melkveehouder en varkensboer de krachten bundelen is er veel mogelijk. Kijk maar naar het Gelderse buurtschap Oud-Dijk, opgedeeld in gemeente Montferland en Zevenaar. Tot nu toe vooral bekend van het gelijknamige knooppunt tussen de A12 en A18, nu roert het buurtschap zich op een ander gebied. Twee boeren uit Oud-Dijk Zuid namen het initiatief om met de gemeente in gesprek te gaan over een nieuwe, duurzame, bestemming voor hun landbouwgrond.

Burgers en buitenlui

‘De boeren hebben vervolgens niet de samenwerking met een commerciële partij, maar met Wiek-II gezocht’, vertelt projectleider Niek Willemsen. ‘Inmiddels liggen er voorzichtige plannen om 15 hectare te gaan gebruiken voor een zonneveld en vier windmolens’. Net als Wiek-II willen de initiatiefnemers het project realiseren samen met zoveel mogelijk lokale burgers en buitenlui.

Dubbele functie

De plannen voor de grond in Oud-Dijk Zuid zijn innovatief. Niek:’ Wat dit project zo bijzonder maakt is dat we landbouw combineren met de opwek van duurzame energie. Het boerenbedrijf kan tussen windmolens en zonnepanelen als vanouds doorgaan. Koeien blijven grazen en houden het gras kort. En de tractor kan er gewoon nog doorheen. Met deze dubbele functie van de grond slaan we twee vliegen in een klap.’

Opslag

De partijen denken bovendien na over de mogelijkheden om een overschot aan opgewekte energie ergens op het terrein op te slaan. ‘De plannen zijn nog pril, maar het onderzoeken van de mogelijkheden voor opslag van energie is hier zeker de moeite waard’, laat Niek weten. ‘Vraag en aanbod van energie kunnen we dan veel beter op elkaar afstemmen’. Technische mogelijkheden voor opslag bevinden zich nog in een beginstadium.

Wiek-II en grondeigenaren zijn in overleg met wethouder en ambtenaren van gemeente Zevenaar over de plannen. Direct omwonenden zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Overleg met de omringende kernen staat op de agenda.