Tussen de tuinbouwkassen in Lingewaard wordt sinds de zomer van 2018 duurzame energie opgewekt. Op 31 augustus vond de officiële opening plaats van drijvend zonnepark Lingewaard. Ruim 6000 zonnepanelen leveren stroom voor circa 600 huishoudens. Coöperatie Lingewaard Energie heeft het drijvend zonnepark samen met andere partners in het gebied ontwikkeld. De coöperatie is mede-eigenaar van het project, dat deels door crowdfunding tot stand kwam.

Het drijvend zonnepark ligt in een gietwaterbassin in het glastuinbouwgebied Bergerden. In dit waterbekken van 3,5 hectare wordt regenwater verzameld voor bewatering van de kassen. Dit project laat zien dat ook oppervlaktewater, door een creatieve oplossing, geschikt is voor het opwekken van duurzame energie. Met het vele binnenwater dat in Nederland beschikbaar is, biedt deze innovatieve manier om zonne-energie op te wekken perspectief voor de toekomst. Het nieuwe zonnepark is het grootste drijvende zonnepark op het Europese vasteland.

De duurzame elektriciteit die het park opwekt wordt door het Nijmeegse energiebedrijf Huismerk Energie geleverd aan burgers en bedrijven in de regio.

 

Meer informatie: http://www.lingewaardenergie.nl/
Contact: info@LingewaardEnergie.nl