Windpark Heumen/A73

Gemeente Heumen wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit kan met zonne-energie maar om dit doel te bereiken, zijn windmolens in Heumen hoogstwaarschijnlijk noodzakelijk. De gemeente doet daarom onderzoek naar de mogelijkheden hiervoor. En naar de mening van haar burgers hierover. 

In een aantal sessies van de gemeente met burgers bleek dat de voorkeur van de meeste Heumenaren uitgaat naar windmolens langs bestaande infrastructuur zoals de A73 en het Maas-Waal kanaal.

Inwoners van Heumen kozen een plek voor windmolens naast de a73
Inwoners van Heumen hadden voorkeur voor zon en wind naast de A73 en Maas-Waal kanaal

Plannen duurzame energie Heumen

Gemeente Heumen heeft inmiddels een ruimtelijke visie en een kansenkaart voor duurzame energie. Hierin staat waar duurzame energieopwekking eventueel plaats kan gaan vinden. Deze ruimtelijke visie vind je op de pagina Ontwerp Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen. In januari 2021 schreef de gemeente Heumen een tender uit voor 20 hectare zonne-energie, deze werd door Wiek-II onderschreven. Gemeente Heumen werkt aan een gebiedsplan voor de ontwikkeling van Energielandschap A73.

Meer weten?

Contact: Stichting Wiek-II, info@wiek-II.nl