Fabrieksterrein de Emptepol

Verkenningen fabrieksterrein Emptepol

Op de grens tussen gemeente Westervoort en Duiven, naast de brug van de A12 over de IJssel, vind je steenfabriek de Emptepol. Deze fabriek werd 25 jaar geleden definitief gesloten en ligt er sindsdien verlaten bij. Het fabrieksterrein raakte vervallen; stapels bakstenen maakten plaats voor wildernis. Sinds lange tijd is het gebied voor niemand toegankelijk. Een nieuwe bestemming voor het kansrijke terrein, dat direct aan het water ligt, is er nog niet. Als het aan Wiek-II ligt komt hierin verandering.

Uiterwaarden

Wiek-II ziet kansen om de Emptepol een nieuwe toekomst te geven door op het fabrieksterrein met zon, wind, water en biomassa duurzame energie op te wekken. Een aantal onderzoeksvragen is urgent. Het fabrieksterrein ligt in de uiterwaarden van de IJssel en valt onder het gebied van het rivierklimaatpark IJsselpoort. Dit klimaatpark, een samenwerking van overheid en Natuurmonumenten, zorgt de komende jaren voor de herinrichting van de uiterwaarden. Daarbij wijst het klimaatpark de meest geschikte plekken aan voor de opwek van duurzame energie. Wiek-II verkent de kans om hierbij met de Emptepol aan te sluiten.

Terp

De fabriek is op een terp gebouwd en ligt hoger dan het terrein eromheen. Wiek-II ziet mogelijkheden om de oude steenfabriek om te bouwen tot een regionaal centrum voor het circulair gebruik van biomassa. Hiermee zou de fabriek een nieuwe, toekomstgerichte functie krijgen. In de omgeving geteeld olifantsgras, een ‘superrietsoort’ met veel energiewaarde kan als basis voor brandstof dienen. Het biomassa-centrum kan hoogwaardige grondstoffen, elektriciteit en warmte leveren. De opgewekte stroom en warmte kunnen lokaal worden afgezet. Wiek-II is met de eigenaar van Emptepol en gemeente Duiven in overleg over de mogelijkheden.

Toegankelijk

Wiek-II wil niet alleen energie opwekken op deze plek, maar het terrein ook openbaar maken voor bezoekers. De Emptepol moet een plek worden waar iedereen van dichtbij kan ervaren hoe de circulaire economie eruit kan zien. Dit kan bijvoorbeeld door recreatie aan de IJssel op deze plek mogelijk te maken, maar ook door een kenniscentrum over nieuwe energie in te richten. Wiek-II maakt zich sterk voor een nieuw energielandschap dat verleden en duurzame toekomst op deze plek met elkaar verbindt.