Zonnepark Millingen

Een zonnepark in Millingen aan de Rijn, met duurzame energie van en voor de Millingenaren. Aan dit plan werkt projectvoorbereider Wiek-II, samen met grondeigenaren en inwoners.

De beoogde locatie van het zonnepark is de Crumpsestraat, naast de wijk Nielingen. Het park beslaat 5,7 hectare en kan zo’n 1500 huishoudens van duurzame stroom voorzien. Wiek-II, grondeigenaren en gemeente Berg en Dal zijn in gesprek over de kansen om het project te realiseren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met dorpsbewoners.

Pilotproject

Begin 2020 heeft Wiek-II het idee voor Millingse Zon bij de gemeente ingediend. Het plan is daarna door de gemeente aangewezen als pilotproject. Dit betekent dat we het plan verder mogen uitwerken én dat we een vergunning mogen aanvragen. Najaar 2020 en de eerste maanden van 2021 gebruiken we om de vergunningsaanvraag voor te bereiden. Dit doen we onder meer door een ontwerp voor het zonnepark te maken. We verwachten dat we in 2021 zover zijn en de vergunningaanvraag bij de gemeente kunnen indienen.

Sfeervol en toegankelijk voor dorpsbewoners

Wiek-II wil er samen met grondeigenaren en inwoners een echt Millings project van maken, waar het dorp trots op kan zijn. Millingenaren worden actief bij de plannen betrokken en krijgen zeggenschap, bijvoorbeeld over de vorm van het zonnepark. We willen biodiversiteit de ruimte geven: nieuwe planten en kruiden tussen de panelen trekken op hun beurt weer nieuwe vogels en insecten aan. Om recht te doen aan de geschiedenis denken we aan verwijzingen naar het fruitteeltverleden op deze plek. Het park moet een sfeervolle en toegankelijke plek worden, waar dorpsbewoners graag komen. Ook is het de bedoeling dat inwoners straks financieel kunnen participeren en mede-eigenaar worden. Goed voor Millingen, want zo blijft de opbrengst van het zonnepark in het dorp.

Afbeelding: Projectlocatie Millingse Zon

Energie voor Millingenaren

De energie die het zonnepark gaat opwekken is bestemd voor de Millingenaren. We onderzoeken de mogelijkheid om de opgewekte stroom ook echt in de Millingse huizen terecht te laten komen. Duurzame energie dus, vlakbij huis opgewekt en van en voor de Millingenaren. Dit plan gaan gaan we komende tijd -samen met inwoners- vorm geven.

Startbijeenkomst 11 november

Woensdag 11 november organiseerde Burgers Geven Energie een webinar over de plannen. Inwoners van Millingen waren online aanwezig om mee te luisteren en te praten over de plannen. Hieronder is deze bijeenkomst terug te kijken. Een verslag vind je hier.

Bijeenkomst 21 april 2021

Inwoners van Millingen konden woensdagavond 21 april meedoen aan een online bijeenkomst, waarin onder meer de resultaten werden gepresenteerd van Buurtpeil Millingse zon. Via deze online peiling hebben Millingenaren ideeën ingebracht voor het plan om een zonnepark aan de Crumpsestraat te ontwikkelen en daarmee hun dorp van lokale duurzame energie te voorzien. Bekijk de uitzending hieronder.

Vervolggesprekken

Eind 2021 sprak de raad van de gemeente Berg en Dal uit dat zij twijfels hebben bij het zonnepark. Het draagvlak zou ontbreken ‘omdat het plan te dicht tegen de wijk Nielingen zou komen te liggen. En dat zou een beperkte factor kunnen zijn in de ontwikkeling van Millingen aan de Rijn’, aldus de motie, die een meerderheid kreeg. De initiatiefnemers zijn in gesprek om te kijken wat er mogelijk is om het draagvlak te vergroten.