Plek onder de zon: Zonneparken met draagvlak

Eind maart kopt De Gelderlander: ‘Zonneparken vaak te groot en op de verkeerde plek.‘ Ondoordachte bouwplannen leiden tot onnodige problemen en tot afbrokkeling van de steun voor duurzame energie, volgens de krant. De Gelderlander concludeert dit na eigen onderzoek in de regio.

Hoe kan dat? Voor de bouw van ruim 1400 hectare die door gemeenten zijn gepland ontbreekt vaak een helder beleid. Hierdoor gaat bij de ontwikkeling het nodige mis, schrijft de krant. Zo wordt over een goede plek voor een zonnepark niet altijd zorgvuldig nagedacht en goedkoop wint het meestal van goed. Dit leidt tot weerstand onder omwonenden en vertraging.

Steun van inwoners is onmisbaar

Weerstand en vertraging? Dat klinkt niet goed, vinden wij van Burgers Geven Energie. Zonnevelden zijn hard nodig om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Met alleen zonnepanelen op daken en windmolens gaan we het niet redden. We moeten alle zeilen bijzetten. Steun van inwoners is daarbij onmisbaar.

Naar omwonenden wordt niet altijd geluisterd, blijkt uit een citaat in het artikel: ‘Inwoners worden vaak te weinig bij het proces betrokken. Inderdaad hebben we haast, maar zorgvuldigheid gaat boven alles. Als je daar te weinig aandacht aan besteedt heb je het risico dat mensen zich tegen zonne-energie keren. Dan strand je in weerstand, scepsis en procedures.’

In overleg met omwonenden

Zorgvuldigheid gaat boven alles. Dat is voor Burgers Geven Energie de spijker op zijn kop. Daarom doen wij het anders. We pakken de projecten die wij ontwikkelen zorgvuldig aan. In ons geval kan dat. Wij zijn geen commerciële ontwikkelaar. Wij hoeven daarom niet persé op zoek naar de goedkoopste plek voor een project. We nemen de tijd om in overleg te gaan en samen te werken met inwoners. We inventariseren wat de buurt wel en niet wil.

Door omwonenden zeggenschap te geven creëren we draagvlak. Buurtgenoten kunnen meebeslissen, bijvoorbeeld over een ontwerp voor een zonnepark of de manier waarop de opbrengst wordt gedeeld. We zien dat het kan: op steeds meer plekken in de regio nemen inwoners initiatief om zelf eigen duurzame energie op te wekken.

Burgers Geven Energie bereidt op verschillende plekken in de regio zonnevelden voor, samen met gemeenten én omwonenden. Inwoners denken mee en beslissen mee over de plannen. Bijvoorbeeld bij Energiepark Oud-Dijk Zuid en het Nijmeegse Zonnepark de Grift.

Vragen over een zonneproject?

Heb je een vraag over de (grootschalige) opwek van zonne-energie of heb je een idee om duurzame energie in jouw buurt of dorp op te wekken? Stuur ons een mail. We denken graag mee. Of bekijk waar je zelf kunt participeren in een zonnepark.

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *