Zonnepanelen naast Wylerbaan in Groesbeek

Gemeente Berg en Dal wil in 2050 energieneutraal zijn. De gemeente zet in op het besparen van energie en het opwekken van zonne-energie op daken. Zonder grootschalige opwekking van duurzame energie is dit klimaatdoel echter kansloos.

In 2018 ging de gemeente met inwoners van Groesbeek in gesprek over opwek op grotere schaal. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat voor de meeste mensen windenergie geen optie is. De deur naar zonne-energie staat gelukkig in veel gevallen wel -voorzichtig- open. Bewoners vinden een goede landschappelijke inpassing, met aandacht voor de natuur, gezondheid én toerisme een vereiste.

Visie duurzame energie aangenomen

Na deze gesprekken met inwoners heeft de gemeente een energievisie opgesteld. De visie laat zien op welke plekken de opwek van duurzame energie kansrijk is. In de raadsvergadering van 12 december heeft de gemeenteraad deze ruimtelijke visie duurzame energie aangenomen. Dit besluit maakt zonnevelden op bepaalde plekken in Berg en Dal mogelijk, maar sluit ook veel (natuur)gebieden in de gemeente uit.

Parachutisten

De gemeenteraad wil daarbij ook het cultureel erfgoed van Market Garden in ere houden. Dit betekent dat op plaatsen waar tijdens de operatie Market Garden parachutisten zijn geland niet zonder meer zonnepanelen mogen komen. Mogelijkheden zijn er wel als het lukt om het opwekken van zonne-energie te linken aan de gebeurtenissen die hier in de Tweede Wereldoorlog plaatsvonden.

Wylerbaan

Eén van de plekken die als kansrijk uit de bus komt is het terrein langs de Wylerbaan. Hier heeft een Groesbeekse boer initiatief genomen voor zonnepanelen op vijf hectare van zijn grond. Om omwonenden bij zijn duurzame plan te betrekken zocht hij contact met ontwikkelstichting Wiek-II. De gemeente, de grondeigenaar en Wiek-II hebben inmiddels een aantal eerste verkennende gesprekken gevoerd. Het doel is het komen tot een projectplan voor een goed ingepast zonneveld, waar omwonenden in kunnen participeren.

Pilots

Het aannemen van de visie betekent een flinke stap vooruit voor de kansen om in Berg en Dal grootschalig duurzame energie op te wekken. De gemeente gaat nu aan de slag met het selecteren van een aantal pilots, dit zijn door de gemeente aangewezen kansrijke projecten.

Burgers Geven Energie sprak vorig jaar al uitgebreid met duurzaamheidswethouder Nelson Verheul over zijn ambities in de gemeente Berg en Dal.

8 Reacties

 1. A. Sonneville schreef:

  Daar moeten we niet blij mee zijn. Hier is sprake van horizonvervuiling. Vijf ha landbouwgrond of natuur is veel beter dan vijf ha met die lelijke platen. Laat die boer maar gewoon bomen en struiken planten!

 2. Burgers Geven Energie schreef:

  Beste heer/mevrouw Sonneville,

  het zonnepark wordt, net als andere projecten waar wij aan (mee)werken, in nauw overleg met de buurt ontworpen. Een goede inpassing in het landschap, met aandacht voor biodiversiteit is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Bijvoorbeeld door het planten van hagen en struiken, maar ook door gebruik van kruidenrijke mengsels, die insecten en vlinders aantrekken. Ook kijken we met omwonenden of het park meer functies kan krijgen. Een mooi voorbeeld van deze aanpak is zonnepark De Kwekerij in Hengelo, waar duurzaamheid en natuur hand in hand gaan.

 3. Marc schreef:

  Ik woon er net langs op de wylerbaan maar had er nog niks van gehoord laat staan dat er overleg is geweest, boeren die 5 hectare zonnepanelen op hun land willen zijn geen echte boeren, als je boer bent wil je dat niet op je land, er is genoeg plek om ze op daken van schuren of huizen te leggen

 4. Ruud Linsseb schreef:

  Prachtig plan!

 5. Burgers Geven Energie schreef:

  Dank je, we gaan ons best doen om er samen met de inwoners van Berg en Dal iets moois van te maken, dat past in het landschap.

 6. Burgers Geven Energie schreef:

  Beste Marc, zoals in het bericht vermeld is een verkennend gesprek gevoerd. Voor verdere stappen (kunnen) worden gezet, is het wachten op de visie van de gemeenteraad van Berg en Dal. Mocht uit deze visie blijken dat de gemeente kansen ziet voor lokale zonne-energie, dan ontvangt de buurt zo snel mogelijk een uitnodiging om samen verder te denken over de mogelijkheden. Overigens vinden wij ook dat alle geschikte daken van zonnepanelen moeten worden voorzien. Helaas levert dat bij lange na niet genoeg op om iedereen van duurzaam opgewekte energie te voorzien. Ook andere bronnen, als windmolens en zonneparken, zijn daarvoor noodzakelijk.

 7. Erina schreef:

  Ik vindt geen goed idee. Je neemt een stuk onnodig natuur in beslag, wat veel beter gebruikt kan worden. Het ziet er niet uit. En er gebeurt toch iets in die panelen. Doet dat niet iets met de grond? Natuur? Is het niet een idee om er dan een gebouw op te zetten? Bed en Breakfast of zo, en daar de panelen op. Of aantal Tiny houses, voor verhuur. Is toch al woning tekort. Dubbele inkomsten. Of Piramides, aan alle vier zijden bedekt met Panelen? Die kunnen ook op palen in de lucht?

 8. Burgers Geven Energie schreef:

  Bedankt voor het delen van je ideeën, Erina. Mocht dit gebied door de gemeente aangewezen worden voor de opwek van duurzame energie, dan nodigen we je bij deze alvast uit om mee te denken over de (on)mogelijkheden.

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.