Wijkinitiatief I Gezamenlijke zonnepanelen in de wijk Hazenkamp

De Gelderlander Zaterdag publiceerde eind vorig jaar (15 december) een kritische analyse over een jaar Nijmegen Green Capital 2018. Er waren veel negatieve geluiden uit de stad. Van de stemmers op de site van De Gelderlander noemt zelfs 79% het een flop. Tijd dus voor een positief tegengeluid in dit nieuwe jaar. In de wijk Hazenkamp hebben bewoners uit verschillende delen van de wijk de handen ineen geslagen om te proberen een gezamenlijk zonnedak te realiseren.

Door Jeanne Berendrecht en Wim van Beurden

Postcoderoos

Een initiatiefgroep van wijkbewoners in de Hazenkamp onderzoekt of een collectief zonnedak mogelijk is: gebruik makend van de zogenaamde ‘postcoderoosregeling’. Voor de gezamenlijke zonnepanelen wordt dan een coöperatie gevormd, die met een eigenaar die zijn dak ter beschikking wil stellen, een samenwerkingsovereenkomst opstelt. Geïnteresseerde bewoners uit de wijk kunnen eigenaar worden van een deel van de zonnepanelen op een dak, middels het aankopen van een of meerdere aandelen in de coöperatie. Dit heet ‘postcoderoosregeling’, omdat alle wijkbewoners uit de wijk met de postcode (eerst 4 cijfers) van het betreffende dak, alsook uit de wijken met een postcode grenzend aan deze eerste postcode, deel kunnen nemen.

Dak Albert Heijn helaas niet beschikbaar …

Het eerste dak dat de initiatiefgroep op het oog had, is het dak van de nieuwe Albert Heijn, op het voormalige SmitDraadterrein aan de Groenestraat. De initiatiefgroep en de wijkraad hebben hierover op diverse momenten contact gehad met Albert Heijn, zowel lokaal als landelijk. De nieuwbouw start naar verluid in februari 2019, het dak van dit filiaal zou samen met buurtbewoners kunnen worden geëxploiteerd. Hierdoor zou de grootgrutter tegelijk een mooi tegenwicht kunnen realiseren tegen de negatieve sentimenten die het traject van projectontwikkeling op het SmitDraadterrein de afgelopen jaren in de buurt opgeroepen heeft. Helaas heeft Albert Heijn ons laten weten het dak, geheel of grotendeels, zelf te willen benutten, om in de eigen duurzame energievoorziening te voorzien. Dat levert dus wel meer duurzame energie in 2019, maar nog niet in lokale samenwerking.

… misschien toch nog mogelijkheden op een parkeerdak?

De projectmanager bij Ahold voor deze nieuwbouw heeft wel toegezegd dat hij contact met ons op zal nemen als hij begin dit jaar naar Nijmegen komt. Het feit dat onze initiatiefgroep samenwerkt met én professioneel ondersteund wordt door WindpowerNijmegen en Burgers Geven Energie, succesvolle burgerinitiatieven met inmiddels voldoende kennis in deze, heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Misschien zijn er nog mogelijkheden om een deel van het dak te gebruiken, of een dak met zonnepanelen boven het parkeerterrein te realiseren. Dat laatste geeft een aantal voordelen: Ahold kan oplaadpunten voor elektrische auto’s realiseren (opladen tijdens het boodschappen doen), klanten kunnen hun boodschappen droog in de auto pakken, ’s zomers geen oververhitte auto’s na het boodschappen doen, én energie voor de buurt! Zo ontstaat hopelijk alsnog een win-win-situatie voor zowel Albert Heijn, haar klanten als zeker ook voor de omwonenden!

En op zoek naar een ander groot dak.

Ondertussen is de initiatiefgroep Zonnedak Hazenkamp ook op zoek naar andere grote daken in de wijk, waar soortgelijke projecten mogelijk zijn. Het gaat dan om grote daken op gebouwen van bedrijven of maatschappelijke instellingen. Of, zoals al aangegeven, bijvoorbeeld grote parkeerplaatsen waarboven zonnepanelen geïnstalleerd kunnen worden. Bedrijven of organisaties die hun dak beschikbaar stellen, om niet of tegen een vergoeding, kunnen zelf ook een deel van de stroom van het dak afnemen. De initiatiefgroep zorgt voor de projectorganisatie rondom de ontwikkeling van het zonnedak. Zij wordt daarbij ondersteund door energiecoöperaties uit het Rijk van Nijmegen die ervaring hebben met postcoderoosprojecten. Heeft of kent u een dak? Laten we dan eens praten over de mogelijkheden, neem graag contact op met ondertekende, Wim van Beurden.

Via het regionale platform Burgers Geven Energie worden ook contacten gelegd met andere initiatieven in de postcodegebieden binnen deze postcoderegeling, om te zien waar we elkaar kunnen ondersteunen en zo mogelijk samenwerken.

Nog groener 2019

Dit initiatief is voortgekomen uit de vele aandacht voor Green Capital Nijmegen 2018, de informatieavonden van de Green Capital Challenges en vele andere activiteiten die ons gestimuleerd hebben om aan de slag te gaan en de handen daadwerkelijk uit de mouwen te steken. Burgerinitiatieven als Burgers Geven Energie en WindpowerNijmegen, die mede aan de wieg gestaan hebben bij het binnenhalen van Nijmegen Green Capital 2018, bewijzen nu ook hun toegevoegde waarde bij het ondersteunen van wijkinitiatieven als het onze.

Op naar een nog groener en energieker Nijmegen 2019!

Jeanne Berendrecht is lid van de Wijkraad Hazenkamp
Wim van Beurden is voorzitter van de Initiatiefgroep Zonnedak Hazenkamp
Contact: w.p.m.van.beurden@glazenkamp.net

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *