Plannen voor wind en zon in Wijchen

Het voorstel van Wind in Wijchen gaat uit van twee of drie windmolens langs de Wetering. Deze locatie is gekozen na zorgvuldig onderzoek. Uit een quick scan in 2014 in opdracht van gemeente, komt de omgeving van bedrijventerrein Bijsterhuizen als één van de drie locaties voor windenergie in Wijchen naar voren. Ook eigen onderzoek door Wind in Wijchen laat zien dat dit een uitermate geschikte plek is voor de opwekking van duurzame energie. Met 2 of 3 windmolens kan jaarlijks tussen 18 en 20 GWh energie worden opgewekt. Dit is genoeg om 5.800 huishoudens van wind-stroom te voorzien en brengt Wijchen een stap verder richting energieneutraliteit.

Zon en wind, een ideale combinatie

De ambities van Wind in Wijchen gaan verder. “De locatie die we op het oog hebben, is ook heel geschikt voor opwekking van energie uit zon”, zegt Pim de Ridder van Wind in Wijchen. Met zonnepanelen op bedrijfsdaken, op landbouwgrond en in waterbekkens bij Bijsterhuizen, kan nog eens 6,9 GWh aan duurzame energie worden opgewekt, zo heeft Wind in Wijchen becijferd. De totale energieproductie per jaar met zon en wind komt dan op ruim 26 GWh. Dit is gelijk aan duurzame elektriciteit voor 7.500 Wijchens huishoudens per jaar.

De combinatie van wind en zon op één plek heeft meer voordelen. De Ridder: ‘We hoeven maar één kabel aan te leggen om de stroom van de windmolens en de zonnepanelen aan het elektriciteitsnet te leveren. Het levert een forse besparing in aanlegkosten op. Bovendien maak je op deze manier optimaal gebruik van de weersomstandigheden. Op het moment dat de zon schijnt, wek je zonne-energie op. Bij minder weer, maak je gebruik van de wind om bij te dragen de elektriciteitsbehoefte van Wijchen.’

Met burgers en lokale bedrijven

Wind in Wijchen zet zich in voor brede participatie van burgers en lokale bedrijven. ‘Iedereen in Wijchen moet mee kunnen profiteren, dus niet alleen de grondeigenaren, de leverancier of de eigenaar van de windmolens en zonnepanelen’, stelt Elly Jaspers van Wind in Wijchen. ‘We willen straks aan alle Wijchenaren groene stroom aanbieden tegen een gunstig tarief. Daarnaast nodigen we burgers en lokale bedrijven uit om mee te investeren in het project, bijvoorbeeld via aandelen of obligaties. Voor hun bijdrage krijgen ze een gunstig rendement en dragen ze bij aan de verduurzaming van ons dorp. Ook bedrijven kunnen dan groencertificaten afnemen, om aan de energiedoelstellingen te voldoen.”

Snel aan de slag

Om de plannen te kunnen realiseren is nu eerst groen licht van de gemeente nodig. De hoop is dat de Wijchense raad nog dit jaar het voorstel van Wind in Wijchen in stemming zal brengen. ‘Als de raad ons voorstel steunt, kunnen we aan de slag om met z’n allen eigen duurzame energie voor Wijchen te realiseren’, zegt Jaspers. ‘De eerste stap is dan het bestemmingsplan en vergunningen rond krijgen. Ook zullen we, zoals de Gedragscode Windenergie Wijchen voorschrijft, samen met burgers en lokale bedrijven het plan verder uitwerken.’

Download hier het Startdocument windpark Bijsterhuizen (5 oktober 2017) van Wind in Wijchen.


Gedragscode Windenergie Wijchen

Gemeente Wijchen heeft in 2016 de Gedragscode Windenergie vastgesteld. Deze gedragscode gaat een stap verder dan de landelijke voorschriften voor windenergie.

Belangrijke punten uit de gedragscode:
–  Omwonenden, die binnen 1 km van de windlocatie wonen, hebben inspraak in het proces. Hiervoor worden een Burgerplatform en een Gebiedsfonds opgericht.
– In een Werkatelier met direct omwonenden en andere partijen worden voorwaarden voor het windpark geformuleerd: hoeveel molens, hoe groot en waar?
– Met een Draagvlakpeiling wordt het draagvlak onder inwoners van Wijchen gepeild.
– De gemeente neemt de uitkomsten van Werkatelier en Draagvlakpeiling mee in de besluitvorming over Bestemmingsplan en Omgevingsvergunning.