Coöperaties vertegenwoordigd in RES

Maandagavond 27 mei kwamen de energiecoöperaties uit de regio Arnhem-Nijmegen voor de tweede keer samen om te praten over hun rol bij de Regionale Energiestrategie (RES). Zij kozen 2 vertegenwoordigers als afgevaardigden namens de energiecoöperaties voor het RES-proces. 

Verslag / artikel bijeenkomst 27 mei   

Te gast bij Energiecoöperatie Leur

De bijeenkomst van de regiocoöperaties vond plaats bij de woonzorgboerderij De Hagert in Leur bij WijchenEnergiecoöperatie Leur verzorgde een rondleiding over het terrein waar duurzame zorg geleverd wordt. Op dit terrein wonen mensen die extra zorg nodig hebben. De initiatiefnemers van De Hagert combineren zorg met een duurzame bedrijfsvoering in het algemeen. Zo is er een zonneveld dat tegelijkertijd dient als schapenweide, een biomassakachel en een moestuin. Het zonneveld is een gezamenlijk project met energiecoöperatie Leur. 

RES in het kort

De RES is aanpak om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur . De regio Arnhem-Nijmegen is een van de 30 regio’s in Nederland die aan het eind van dit proces een zogenaamd bod moeten inleveren bij de Nederlandse regering. In het bod geven de regio’s aan hoe zij voor hun regio duurzame energie opwek en de warmtetransitie gaan invullen. 

Procesregisseur Nicole Olland en projectleider Rijk van Voskuilen waren aanwezig om het proces, tijdspad en status van de RES toe te lichten. Zij vertelden dat de RES in Arnhem-Nijmegen niet vanuit de opgave ingestoken wordt, maar vanuit de mogelijkheden. Wat gebeurt er nu al in de regio waar deze regionale energiestrategie op kan aanhaken? Vanaf eind juni worden er bijeenkomsten en ateliers georganiseerd, waar stakeholders bij aansluiten om mee te praten over het bod en mogelijke koppelkansen.   

Onderzoek naar de rol van energiecoöperaties

Maureen ter Steege, studente Bestuurskunde, vertelde over haar onderzoek naar de betrokkenheid van energiecoöperaties bij de RES in de regio Arnhem-Nijmegen. Er zijn een aantal punten waar de overheden en energiecoöperaties in de regio tegenaan lopen. Onder andere dat er een tijdsdruk achter de RES zit en dat er beperkte capaciteit is bij de energiecoöperaties. Dit kan lastig zijn voor betrokkenheid bij de RES, maar dit kan ook kansen opleveren voor onder andere energiecoöperatiesZij kunnen hieraan werken door zich goed te organiseren in de regio, door vertegenwoordigers te sturen naar de ateliers die voorwerk hebben gedaan en inventariseren waar de energiecoöperaties voor staan en door als energiecoöperaties te professionaliseren.  

Twee RES-vertegenwoordigers namens ons allemaal! 

Tijdens de bijeenkomst is gesproken over een of twee vertegenwoordigers die met mandaat van de energiecoöperaties bij de ateliers van de RES aanwezig zijn. Er is gekozen om twee vertegenwoordigers te kiezen, een vertegenwoordiger voor het noordelijke deel van de regio en een voor het zuidelijke deel (grofweg onder en boven de Rijn)Dit sluit aan bij de indeling in 4 subregiotijdens de atelierfase van de RES. Voor zuid is Ineke de Jong (Wiek-II / Burgers Geven Energievoorgesteld als vertegenwoordiger en voor noord wordt dit Irma Corten (Rijn- en IJssel Energie)Per gemeente wordt van de energiecoöperaties een contactpersoon aangewezen waar de vertegenwoordigers naar terugkoppelen. Deze contactpersonen geven ook input mee aan de vertegenwoordigers voor tijdens de ateliers.  

Wat willen de energiecoöperaties inbrengen in de RES? 

  1. Zo veel mogelijk participatie. Helpen met de kansen en knelpunten van participatie, niet alleen financiële participatie. 
  2. Helpen met het creëren van draagvlak. 
  3. Invloed op gemeenteraden om in te stemmen meteen ambitieus RES-bod waarin participatie verankerd wordt 
  4. De kwalitatieve kant: Hoe kun je tijdens de uitvoering van de RES zo regionaal mogelijk maken

Vervolgstappen 

De vertegenwoordigers stemmen onderling af hoe zij hun rol invullen en de samenwerking met de energiecoöperaties verder vormgeven. De informatie van de avond wordt gedeeld met de contactpersonen van de energiecoöperaties. Ook nemen de vertegenwoordigers contact op met de energiecoöperaties die niet op deze avond aanwezig waren. 

Met dank aan Nicole Olland en Rijk van Voskuilen (RES), Maureen ter Steege (student), Woonzorgboerderij de Hagert en Energiecoöperatie Leur.
Ook dank aan Judith van de Geer (Rijn- en IJssel Energie) die de eerste regiobijeenkomsten mede heeft georganiseerd, Judith laat de organisatie vanaf nu verder over aan Irma Corten en Ineke de Jong. Meer weten of vragen? Stuur ons een mail.

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *