Verder met windenergie in Wijchen

In Wijchen werken lokale ondernemers samen met Wiek-II aan windmolens bij industrieterrein Bijsterhuizen. Verenigd in Wind in Wijchen BV willen zij een project realiseren waarin de omgeving breed kan participeren. Het ontwikkelen van windenergie in Wijchen is niet eenvoudig, mede door de Gedragscode Windenergie die er geldt. Toch ziet Wind in Wijchen nog altijd kansen om van het project, samen met bewoners, bedrijven en gemeente, een succes te maken.

De voorbereidingen voor het Wijchense windpark lopen al een aantal jaar. In lijn met de Gedragscode is Wind in Wijchen steeds in gesprek geweest met direct omwonenden om voorwaarden voor het windpark vast te stellen.

Bijsterhuizen als geschikte locatie

‘Al zijn we er nog lang niet, we zijn er steeds meer van overtuigd dat de locatie bij Bijsterhuizen een geschikte plek is’, zegt Pim de Ridder van Wind in Wijchen. Bij gemeente en omwonenden hebben we al die tijd dezelfde boodschap verkondigd, namelijk dat we de kans hebben om hier een mooi project met draagvlak in de buurt te realiseren.’

‘We willen dit graag samen met de gemeente oppakken. Met windmolens kan de gemeente een flinke stap vooruit zetten om haar klimaatdoel te halen. We zijn dan ook blij dat de wethouder zich positief uitlaat over een windpark bij Bijsterhuizen. Ook in het gemeentehuis lijkt in te dalen dat dit een goede locatie is.’ Zie ook het interview in het Wijchens weekblad Wegwijs met wethouder Titus Burgers over de inbreng van Wijchen in de Regionale Energie Strategie.

Vergunningsaanvraag

Wind in Wijchen is nu klaar voor de volgende stap. Dit is de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het windpark. Om deze aanvraag bij de gemeente te kunnen indienen is eerst een principe-uitspraak nodig waaruit blijkt dat de gemeenteraad serieus aan de slag wil met windenergie.

De Ridder licht dit toe: ‘De bevoegdheid om een vergunning te verlenen ligt nu nog bij de Provincie. Normaal gesproken draagt de Provincie deze bevoegdheid over aan de gemeente. In dit geval zit de Gedragscode in de weg. De Provincie ziet de Gedragscode in feite als een manier om windmolens binnen de gemeente Wijchen tegen te houden en wil eerst zeker weten dat dit niet het geval is. We hopen dat de gemeenteraad snel een positief besluit neemt. We kunnen dan binnenkort met de vergunningsaanvraag aan de slag.

Gedragscode Windenergie

De Gedragscode Windenergie, die verder gaat dan de wettelijke voorwaarden voor windprojecten, wordt door de gemeente geëvalueerd. Naar verwachting blijft de code in stand. Wind in Wijchen werkt verder aan een plan dat in lijn is met de Gedragscode. ‘Aan een groot deel van de voorwaarden kunnen we zonder meer voldoen. Wel zijn er een paar moeilijke punten, zoals de manier waarop we het draagvlak voor het project moeten meten. Minstens twee op de drie huishoudens in een straal van één kilometer rond de windmolens moet namelijk met de plannen instemmen. We willen toewerken naar een aantrekkelijk voorstel, waarover we omwonenden laten meedenken. Wat is belangrijk voor de mensen zelf? Hoe kunnen we bijvoorbeeld de kwaliteit van het landschap voor de buurt verbeteren? Voor zo’n uitgewerkt plan willen we straks goedkeuring vragen van omwonenden.’

Samen met omwonenden

‘Zorgvuldigheid staat nu voorop. Het proces vraagt om rust, er is tijd voor nodig. Als het lukt dit samen met omwonenden en gemeente voor elkaar te krijgen houden we zelf de regie. We kunnen dan voorkomen dat er straks door een hogere overheid een plek voor windenergie wordt aangewezen. En dat er een project komt waarbij van participatie en zeggenschap van inwoners geen sprake is. Dat zou voor alle partijen een gemiste kans zijn.’

2 Reacties

 1. Karin schreef:

  IK ben er absoluut op tegen dat er windmolens komen! Onze steun krijgen ze niet. Wij zijn aangesloten bij tegenwind Woezik.
   Ten eerste zijn we bang voor het geluid. Wij wonen er dichtbij. ’s Nachts zullen we slechter kunnen slapen en dit leidt dan weer tot gezondheidsklachten. We hebben hier verschillende dingen over gelezen en dit baart ons ernstige zorgen.
   Ook vinden we dat het landschap verpest wordt. Tevens zijn de turbines vogelgehaktmolens.
   Zet de turbines meer richting Beuningen. We hebben begrepen dat de gemeente Wijchen dit niet wil, en/of de betrokken ondernemers, omdat dit dan geen geld in het laatje brengt!
   Het uitzicht wordt belemmerd.
   Ook zal er waardedaling zijn voor onze woning.
   Ik heb gelezen dat zonnepanelen duurzamer zijn dan windturbines. Besteed het geld daar aan. Er zijn in Bijsterhuizen genoeg grote bedrijven die zonnepanelen op het dak kunnen plaatsen! Leg die daken vol!

 2. Burgers Geven Energie schreef:

  Beste Karin, bedankt voor je reactie. We hebben deze gedeeld met de initiatiefnemers van Wind in Wijchen, met het verzoek om persoonlijk te reageren.

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *