Veel ideeën voor Energiepark Oud-Dijk Zuid

Impressie van de startbijeenkomst op 3 april 2019

Naast veel ideeën leverde de startbijeenkomst over Energiepark Oud-Dijk Zuid ook een hoop vragen op van mensen uit de omgeving. De initiatiefnemers staan nu voor de uitdaging om een plan te maken dat kan rekenen op brede steun in de buurt. Later dit voorjaar, op donderdag 23 mei, bespreken we de resultaten en inzichten en nog voor de zomer volgt een nieuw overleg, waarin een meer uitgewerkt voorstel wordt gepresenteerd.

Zo’n zeventig mensen kwamen naar de startbijeenkomst in Partycentrum Plok in Didam om kennis te nemen van de plannen voor het Energiepark Oud-Dijk Zuid. Vier grondeigenaren in het gebied onderzoeken de mogelijkheden om hun landbouwgrond een nieuwe, duurzame bestemming te geven. ‘Daar hebben we jullie hulp bij nodig’, zei melkveehouder en initiatiefnemer Joris Gieling. ‘We willen graag samen met de buurt een energiepark opzetten, dat recht doet aan de omgeving en waar iedereen van mee kan profiteren.’

Samen verkennen

Pim de Ridder van stichting Wiek-II schetste de mogelijkheden voor een energiepark in het gebied. In totaal is 50 hectare grond beschikbaar om duurzame energie op te wekken. Bij optimaal gebruik zou 70 GWh aan elektriciteit kunnen worden opgewekt. Genoeg om alle huishoudens in Zevenaar van groene stroom te voorzien. Uitgangspunt is dat de grondeigenaren hun werk als boer kunnen blijven doen.
‘Hoe dat vorm moet krijgen, staat nog helemaal open’, benadrukte De Ridder. ‘Hoeveel energie we willen opwekken en op welke manier, dat willen we samen met de inwoners uit het gebied gaan verkennen. Een heel belangrijke vraag daarbij is: hoe zorgen we dat het project van de mensen uit de buurt wordt?’ Bekijk hier de presentatie Energiepark Oud-Dijk Zuid van Pim de Ridder.

Positief-kritisch

De aanwezigen gingen met elkaar in gesprek over de mogelijke invulling van het energiepark. In drie rondes werden ideeën en meningen gedeeld. Wat zijn de beste technieken? Heb je een voorkeur voor windmolens of zonnepanelen? Zie je kansen voor energiegewassen? Wat vind je van energieopslag? Hoe zorgen we voor een goede inpassing in het landschap? En, hoe betrekken we de omgeving? Het resultaat was een levendige discussie, met een flinke oogst aan positief-kritische reacties.

‘Ik wil wel duurzame energie, maar vind windmolens niet passen in onze landelijke omgeving’, stelde de een. Anderen vinden juist dat ingezet moet worden op grote windmolens. ‘Ze leveren veel energie op en je hebt minder last van geluid en slagschaduw.’ Weer een ander stelde de hoeveelheid op te wekken GWh ter discussie. ‘Waarom inzetten op energie voor heel Zevenaar? Kunnen we niet volstaan met de opwek van stroom voor de direct omwonenden in Babberich en Didam?’

Profijt voor iedereen

Als het gaat om participatie van burgers worden – naast financieel rendement – transparantie en medezeggenschap als belangrijke voorwaarden genoemd. Verder moet iedereen in het gebied kunnen meedoen. ‘Ook mensen met een kleinere beurs, moeten mee kunnen profiteren. Bijvoorbeeld door voordelig stroom uit het energiepark af te nemen.’ Ook over de landschappelijke inpassing werden veel suggesties gedaan. ‘Maak recreatief gebruik van het energiepark mogelijk’, stelde een aanwezige. Een samenvatting van alle verzamelde ideeën vind je hier.

Ontwerpvoorstel

De inzichten uit de startbijeenkomst worden gebruikt voor een eerste totaalontwerp van het energiepark. Naast de toe te passen technologieën – zoals wind, zon en energie-opslag – werken we ook aan landschappelijk en sociaal ontwerp. Deze bespreken we bij een volgend overleg op donderdag 23 mei a.s.. Ook gaan we dan verder in op manieren om burgerparticipatie in het project vorm te geven.
Alle deelnemers aan de startbijeenkomst krijgen een uitnodiging voor de bijeenkomst. Ook andere belangstellenden uit de buurt zijn welkom om aan te sluiten. ‘We hopen nog voor de zomer een plan te hebben waarmee we naar buiten kunnen, om meer mensen uit Zevenaar, Montferland en omgeving te betrekken’, besloot Pim de Ridder de avond.

Meld je alvast aan

Een voorlopige opzet van het programma op 23 mei vind je hier. Je kunt je nu alvast aanmelden. Binnenkort volgt meer informatie.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het Energiepark Oud-Dijk Zuid? Meld je aan voor de nieuwsbrief van Burgers Geven Energie. Wil je actief meedenken over het plan, stuur dan een mail naar info@burgersgevenenergie.nl o.v.v. Energiepark Oud-Dijk Zuid.

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *