Utrechts bedrijf mag Zonnepark Arnhem bouwen

Het voorstel van Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE), stichting Wiek-II en Pleij BV eindigde op de tweede plaats, met een minimaal verschil in score. Het plan van REIJE en partners zet sterk in op burgerparticipatie, lokale samenwerking en innovatie. Daarnaast hebben ze een innovatief voorstel gedaan om de opwekking van zonne- en windenergie te combineren.  Hoewel REIJE en consorten vier andere partijen achter zich lieten, moesten zij het afleggen tegen een plan uit Utrecht. Dat haalde op het onderwerp exploitatie en beheer net iets meer punten. Aan de prijs lag het niet, hier scoorden alle partijen gelijk.

Gemiste kans
Arnhem is goed bezig met het de verduurzaming van haar elektriciteitsverbruik door actief in te zetten op zon en wind, maar de keus voor een projectontwikkelaar van buiten de regio is een gemiste kans’, vindt Pim de Ridder van Wiek-II. ‘Ons plan pakt beter uit voor de lokale economie. Wij werken alleen samen met partners uit de buurt. Ook draagt ons voorstel bij aan meer bewustwording van het belang van duurzaamheid. Onze intentie is om, via coöperatie REIJE, 100% van het eigenaarschap over te dragen aan burgers. Zo blijven lusten en de lasten in de regio. Dit voordeel legt gemeente Arnhem nu naast zich neer.’

Lokale elementen
De keuze van Arnhem betekent volgens De Ridder ook dat de opgewekte stroom niet per se in de regio blijft. In het voorstel van REIJE en partners zou de stroom van het zonnepark deels aan de gemeente Arnhem worden geleverd. Hier zijn eerder dit jaar via een regionale energie-aanbesteding afspraken over gemaakt (zie regionale energie-aanbesteding). Maar het schip heeft de wal nog niet geheel gekeerd, volgens De Ridder. REIJE en Wiek-II gaan onderzoeken of lokale elementen toegevoegd kunnen worden. ‘Misschien zijn er mogelijkheden voor een optimalisatie voor het windpark De Pley of kunnen we zonnestroom afnemen en inzetten voor de levering aan de gemeente Arnhem. Zo lokaal als we voor ogen hadden wordt het niet meer, maar wie weet lukt het om het project een iets meer lokaal te kleuren’.