Terugblik I Feestelijke start voor Peperbus Energie

Met een feestelijke bijeenkomst in het Energiecircus van Burgers Geven Energie is woensdag 3 juli 2019 de coöperatie Peperbus Energie gelanceerd. De nieuwe energiecoöperatie, van en voor inwoners uit Oud-Dijk Zuid, wil zelf lokaal duurzame energie gaan opwekken. Boeren uit het gebied stellen hun grond beschikbaar om dit te realiseren. Inwoners uit Babberich, Groot Holthuizen, Didam en Zevenaar kunnen bij de coöperatie aansluiten en mede-eigenaar worden van een lokaal energiepark. Verslag van een mooie zomeravond.

Bekijk een fotoverslag van Eva Lucassen op onze facebookpagina

Het idee voor Peperbus Energie komt van Joris Gieling en Theo Holleman. De boeren –geboren en getogen in het gebied – stellen hun grond beschikbaar om duurzame energie op te wekken voor de omgeving. Zo’n zestig mensen kwamen naar het energiecircus, dat voor deze gelegenheid neerstreek op het erf van Joris’ melkveebedrijf.

Verduurzaming van landbouw en veeteelt

Joris: ‘In onze bedrijven zijn we continu bezig om verbeteringen aan te brengen, voor onze dieren en gronden. Daar hoort ook verduurzaming bij. We proberen zo energiezuinig mogelijk te werken. Nu willen we een stap verder gaan en zelf duurzame energie opwekken. Niet met grote bedrijven van ver weg, maar samen met de mensen uit de buurt, in een coöperatie.’

In totaal hebben de boeren 60 hectare grond beschikbaar om een energiepark te ontwikkelen, met windmolens, zonnepanelen of andere duurzame energiebronnen. ‘Hoe het park er uit gaat zien, is aan de coöperatie. Iedereen uit Oud-Dijk Zuid en omgeving kan lid worden. Via de coöperatie kun je invloed uitoefenen en meepraten over wat jij wenselijk en acceptabel vindt. Hoe we als gemeenschap samen van het energiepark kunnen profiteren.’

In deze korte film vertellen Joris en Theo meer over hun idee:

Energieverbruik in Oud-Dijk Zuid

Om Oud-Dijk Zuid van duurzame energie te voorzien is jaarlijks 20.000 MWh aan elektriciteit en 90 GWh aan warmte nodig. Dit is het gezamenlijke verbruik van alle inwoners in Babberich, Didam-Zuid en Groot Holthuizen, zo berekende Pim de Ridder van Wiek-II. Met deze stichting steunt hij burgers bij het opzetten van duurzame energieprojecten. Ook Joris en Theo klopten aan voor hulp, om hun idee voor een duurzaam energiepark in Oud-Dijk Zuid uit te werken.

Mix van duurzame energiebronnen

De Ridder ziet mogelijkheden op deze plek. ‘Windmolens en zonnepanelen, eventueel aangevuld met biomassa liggen voor de hand. Ook nieuwe technieken, zoals opslag in batterijen en waterstof, zijn serieuze kansen die we meenemen in onze zoektocht.’ Met behulp van de energietafel gaf hij enkele voorbeelden. ‘Eén windmolen van 150 meter hoog kan aan 30 procent van de energiebehoefte in het gebied voldoen. Om alle huishoudens in Oud-Dijk Zuid van groene stroom te voorzien, zou je bijvoorbeeld twee kleine molens en een zonnepark van 9 hectare kunnen bouwen of twee grote windmolens met een tiphoogte van 210 meter.’ Een mix van wind en zon is het best, volgens de Ridder: Dan maak je optimaal gebruik van de weerswisselingen.

Wensen van bewoners uit Oud-Dijk Zuid

Eerder dit jaar zijn twee bewonersbijeenkomsten gehouden, waar inwoners uit Oud-Dijk Zuid hun ideeën en wensen op tafel konden leggen. Op basis hiervan gaat De Ridder aan de slag om een aantal modellen voor het energiepark Oud-Dijk Zuid te maken. Nog dit najaar wil hij deze voorleggen aan de leden van Peperbus Energie.

Wil je een uitnodiging ontvangen? Meld je dan nu aan als aspirant-lid van Peperbus Energie.

Traais Energiecollectief uit Terheijden als goed voorbeeld

Dat het kan, een energiecoöperatie van burgers, blijkt uit talloze initiatieven in ons  land. Een mooi voorbeeld komt uit Terheijden. In dit Brabantse dorp, onder de rook van Breda, is in 2017 het Traais Energie Collectief (TEC) opgericht. Doel: het eerste energieneutrale dorp van Brabant worden. Het collectief wil dat bereiken met een dorpsmolen (220 meter hoog, 3 MW), een zonnepark  (27.000 panelen op de grond van een voormalige boer) en een warmtenet, dat wordt gevoed met warmte uit de rivier De Mark. Het Traais Energie Collectief telt nu een kleine 600 leden. Een mooi resultaat, als je bedenkt dat het dorp uit 2.500 huishoudens bestaat.

In het energiecircus deelden Theo den Exter en Sander Lodewikus, bestuursleden van het Traais Energie Collectief, hun ervaringen met een fotoserie. Vrolijke beelden van de start in 2017, het 100-ste lid, het eerste lokaal gebrouwen TEC-biertje, de eerste verjaardag en volle zalen. ‘Ons collectief is gelanceerd in een kleine kerk met zo’n vijftig mensen. Nu wijken we vanwege de grote belangstelling uit naar de grote kerk. Soms hebben we avonden met wel 500 bezoekers.’ Het geheim van de Brabanders? ‘Hard werken en lol maken. Als je er met elkaar in gelooft, krijg je er letterlijk en figuurlijk energie van.”

Bekijk de presentatie van het Traais Energie Collectief (juli 2019)

Energiecircus Oud-Dijk Zuid

Leden van het Traais Energiecollectief delen hun ervaringen met een fotoserie

Warmtenet, aardgasvrij en een zonnepark met recreatie

Na de zomer ging in Terheijden de eerste schop in de grond voor de aanleg van het warmtenet. Het collectief ontving een rijksbijdrage van ruim € 3 miljoen om de huizen in het dorp van het gas af te halen. Ook de vergunning voor het lokale zonnepark is inmiddels binnen. Leden speelden een belangrijke rol in het ontwerp. Het zonnepark, dat in 2020 wordt gebouwd, gaat niet alleen energie opwekken, maar krijgt ook een recreatiefunctie, met wandelpaden, picknickbanken, vijvers en natuur.

‘Door mensen bij het project te betrekken gaat het in het dorp leven’, vertelde Den Exter. ‘We hebben de drempel om mee te doen aan de coöperatie bewust laag gehouden. Het is een groot project, waar veel kennis en geld voor nodig is. De professionele ontwikkeling en het beheer brengen we onder in een BV. De coöperatie doet alleen de leuke dingen. De leden kunnen mee-investeren in de energieprojecten en beslissen over het geld dat straks overblijft uit de energie-inkomsten. Elk lid heeft een stem en bepaalt mee waar het geld naar toe gaat. Per jaar gaat het naar schatting om zo’n € 5000 tot € 10.000. Serieuze bedragen, waar we mooie dingen mee kunnen doen. Bijvoorbeeld onze energierekening omlaag brengen of nieuwe voorzieningen aanbrengen in het dorp.’

Oprichting Coöperatie Peperbus Energie

Met het Traais Energie Collectief als voorbeeld, denken Theo Holleman en Joris Gieling dat hun plan voor Oud-Dijk Zuid een goede kans van slagen heeft. De lancering van Peperbus Energie is de volgende stap. ‘Wij zijn de aanjagers van het idee. Ik word zeker lid van de coöperatie, maar het is niet de bedoeling dat wij de kar trekken. Ik hoop dat onze buren het plan ook gaan omarmen. We hebben een bestuur en leden nodig; mensen uit de buurt die samen met ons de coöperatie en het energiepark willen vormgeven.’

Theo: ‘Het mooist is als we bestuursleden vinden uit de omliggende wijken en dorpen, zodat die goed vertegenwoordigd zijn in de coöperatie. Verder stel ik me commissies voor, met leden die meedenken over de techniek, de inrichting en de participatie. Daarnaast hoop ik dat een grote groep buurtgenoten Peperbus Energie ondersteunt als lid en af en toe wil meedenken en meepraten. Al dan niet met een biertje in de hand.’ Want dat het vooral ook leuk moet zijn, dat staat wat de boeren betreft vast.

Heb je interesse in een bestuursfunctie, stuur dan een mail naar info@burgersgevenenergie.nl

Doe mee. Word (aspirant)lid!

Steun je het idee van coöperatie Peperbus Energie? Wil je meedenken en meepraten over het energiepark Oud-Dijk Zuid? Meld je dan aan als (aspirant)lid van Peperbus Energie. Het aspirant-lidmaatschap is gratis en verplicht je tot niets.

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *