Heumen heeft voorkeur voor zon en wind langs A73

In Heumen is draagvlak om lokaal duurzame energie op te wekken uit wind, zon en water. Heumenaren zien duurzame projecten het liefst verschijnen langs de snelweg A73 en het Maas-Waal kanaal. Dat blijkt uit een rondgang met het energiecircus door Heumen, waarbij inwoners plekken voor zon en wind konden aangeven. De gemeente gebruikt de uitkomsten om een ruimtelijk plan voor duurzame energie te maken.

Het energiecircus van Burgers Geven Energie trok op initiatief van gemeente Heumen in het najaar van 2018 door Malden, Overasselt, Nederasselt en Heumen. In vier bijeenkomsten konden inwoners meepraten over het lokale klimaat- en energiebeleid. Aan het verzoek om hun ideeën te delen gaven zo’n 250 inwoners gehoor. ‘Wat ons betreft een reële afspiegeling van de inwoners van onze gemeente’, aldus wethouder Leo Bosland na afloop.

Bosland pleitte voor actie op korte termijn: ‘We willen dat onze huizen warm blijven, de lampen branden en dat lokale bedrijven kunnen produceren. Als we niet langer afhankelijk willen zijn van Gronings gas en energie uit vervuilende kolen moeten we nu in actie komen en duurzame bronnen in onze eigen omgeving aanboren’. Heumen wil in 2050 energieneutraal zijn.

Langs infrastructuur

Maar welke plekken zijn eigenlijk geschikt voor zonnepanelen en windmolens? De aanwezige inwoners bogen zich over deze vraag en gaven hun keuze aan. De voorkeur ging in alle kernen uit naar wind langs bestaande infrastructuur, zoals de A73 en het Maas-Waal kanaal. Liefst in combinatie met een zonnepark, zodat de ruimte optimaal wordt benut. “Daar is de impact op mens en dier het minst”, motiveerde een bezoeker. Ook Heumensoord en zweefvliegveld Malden scoorden als mogelijke locaties voor wind en zon. Deze plekken vallen nu nog buiten het zoekgebied van de gemeente. Meerdere mensen pleitten ervoor om ze als optie mee te nemen.

Zon op daken

Voor zonne-energie komen volgens de Heumenaren allereerst daken van woningen en bedrijven in aanmerking. ‘Desnoods stelt de gemeente het plaatsen van zonnepanelen verplicht’, gaven aanwezigen aan. Ook de geluidswal langs de snelweg zou geschikt zijn, bleek in het circus. Om voedselverdringing te voorkomen is landbouwgrond pas als laatste aan de beurt om zonne-energie op te wekken.
‘Sluit slimme allianties, werk samen met innovatieve bedrijven en buurtgemeenten’, was een advies dat inwoners de gemeente meegeven. Als voorbeeld geldt de stuw op de grens tussen Grave en Heumen. Deze waterkering is volgens onderzoek van Royal Haskoning geschikt om energie uit waterkracht te winnen.

Mee profiteren

Omwonenden willen in alle gevallen kunnen meeprofiteren. Onlangs is de Energie Coöperatie Heumen opgericht om burgers te betrekken bij duurzame energieprojecten. “Wij willen niet alleen de lasten, maar ook de lusten”, aldus een van de initiatiefnemers. “Als burgers willen wij meepraten over wat er in onze omgeving gebeurt. We willen de kans krijgen om mee te doen aan energieprojecten in onze buurt.” Iedereen uit Heumen kan lid worden van de coöperatie. Aanmelden kan door een mail te sturen naar energiecooperatieheumen@gmail.com.
Een ander burgerinitiatief is Energiek Heumen. Deze coöperatie richt zich op collectieve opwek van zonne-energie via de Postcoderoos-regeling. Bereikbaar via energiekheumen@gmail.com.

Ruimtelijke visie

De ideeën die zijn verzameld in het energiecircus krijgen een plek in de ruimtelijke visie voor duurzame energie in Heumen. Naar verwachting wordt het plan in de loop van 2019 aan de Heumense raad voorgelegd. De gemeente wil nog dit jaar (2018) de eerste bevindingen delen met de deelnemers aan het energiecircus.

Bekijk hier een terugblik op het energiecircus in Heumen.

Energieopgave Heumen

Adviesbureau Royal Haskoning heeft berekend dat Heumen in 2050 jaarlijks 228 Terrajoule (TJ) aan energie nodig heeft om te voorzien in de eigen energiebehoefte. Om een idee te geven: 1 windmolen levert 23 TJ aan energie op. 1 hectare zonnepalen zorgt voor 2,5 TJ. Voor een energieneutraal Heumen in 2050 zijn 10 windmolens en 92 hectare zonnepanelen nodig. Een andere verdeling, met meer zonne-energie en minder windenergie of andersom, is ook denkbaar. Veel stemmen gaan op om vooral te investeren in zon op daken. Royal Haskoning berekende dat het potentieel voor zonne-energie op daken in Heumen groot is, namelijk 110 TJ.
In 2016 werd in de gemeente Heumen 5 TJ aan duurzame elektriciteit opgewekt.

Uitgangspunten energie-opgave

De uitgangspunten van de energieopgave in Heumen vind je terug in deze Factsheet Energieopgave Heumen.

Hieronder de verslagen met de belangrijkste uitkomsten van de vier bijeenkomsten:
Dinsdag 25 september Malden|
Maandag 1 oktober Nederasselt
Maandag 22 oktober Overasselt
Maandag 29 oktober Heumen

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *