Terugblik bijeenkomst drijvend zonnepark Lobith

Gemeente Zevenaar heeft het plan voor een drijvend zonnepark op de Eltenseplas bij Lobith aangewezen als proef om lokaal zonne-energie op te wekken. Op 25 februari vond een eerste online bijeenkomst plaats om inwoners van Lobith en andere belangstellenden te informeren over het project. Bij de bijeenkomst, georganiseerd door Burgers Geven Energie, waren ruim zestig geïnteresseerden online aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst lichtten de initiatiefnemers het plan toe. Projectleider Gabi Stoffelen van Wiek-II ging in gesprek met Wiely Aalbers, directeur van Wezendonk Zand & Grind en Theo Boerhof, voorzitter van Stichting Natuurpark Carvium Novum. Ineke de Jong van Wiek-II gaf een toelichting op de mogelijkheden voor inwoners om financieel te participeren in het project.

Vijf drijvende eilanden

Het ontwerp voor het zonnepark bestaat uit vijf drijvende eilanden met panelen, die meedraaien met de zon. ‘De eilanden zijn rond en hebben een doorsnede van 155 meter’, vertelt Gabi. ‘Het systeem van zonnepanelen is open. Uit ecologisch onderzoek blijkt dat hierdoor aan natuurwaarden niets verloren gaat. Dit ontwerp zorgt er juist voor dat er nieuwe natuur kan ontstaan. Aan de eilanden worden broedplaatsen voor vogels gemaakt en voorzieningen waar vissen kunnen schuilen en eitjes kunnen leggen. Over de beplanting van de oevers zijn we met de omwonenden in gesprek.’ Tijdens de bijeenkomst is met een 3D-model te zien hoe het zicht op het zonnepark is vanuit de directe omgeving.

‘De realisatie van het zonnepark laat overigens nog wel even op zich wachten’, aldus Gabi. ‘Op dit moment werken we in overleg met de omgeving aan de vergunningsaanvraag. We verwachten dat de vergunning in april bij gemeente Zevenaar ter inzage ligt. Rond september zou de vergunning dan kunnen worden verleend. Voor de aansluiting op het stroomnet geldt een flinke wachttijd. We hopen in het najaar van 2023 over een aansluiting te beschikken. Dan pas kan de bouw van start. Begin 2024 zou het zonnepark dan in bedrijf kunnen gaan.’

Versterking recreatieplan

Wiely Aalbers vertelt hoe het plan voor het zonnepark tot stand kwam. Zijn bedrijf Wezendonk Zand en Grind is eigenaar van de plas. ‘In overleg met de gemeente zijn er jaren geleden plannen ontstaan voor drijvende eilanden met zonnepanelen. Ontwikkelaar Groenleven ging aan de slag met de ontwikkeling van een zonnepark van twintig hectare, waarvoor zelfs al subsidie beschikbaar was.’ Dit plan is uiteindelijk gestrand, omdat de plas bijna helemaal dichtgelegd zou worden met panelen. ‘In overleg met onder meer Stichting Carvium Novum zijn de plannen geworden tot wat ze nu zijn.’

Wezendonk heeft een afspraak met gemeente Zevenaar om een recreatiegebied bij de plas te ontwikkelen, met vakantiehuisjes en een speelpark. ‘Het drijvend zonnepark staat deze plannen niet in de weg’, aldus Wiely. ‘Integendeel, we zijn er volop mee bezig. Het zonnepark zien we juist als een versterking voor het recreatieplan, zeker als we de opgewekte energie in de toekomst aan de huisjes zouden kunnen leveren. Dat geeft een duurzame uitstraling.’

Ruimte voor natuur

Nu de zandwinning is gestopt werkt Stichting Natuurpark Carvium Novum aan een natuurpark in het gebied. De stichting wil er een toegankelijke plek van maken, ook bedoeld voor recreatie, mits dit de natuur niet verstoort. ‘De stichting was niet direct voorstander van het drijvend zonnepark’, vertelt voorzitter Theo Boerhof. ‘Zeker niet toen het nog om twintig hectare leek te gaan. Maar het plan dat er nu ligt zien we zitten. Het zonnepark in deze omvang kan ons natuurpark mooi aanvullen. Er blijft genoeg ruimte over voor het onderwaterleven in de plas.’ Daarnaast wil de stichting ook haar verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het opwekken van meer duurzame energie. ‘Met het zonnepark kunnen we, zonder dat we windmolens nodig hebben, bijna 3.000 huishoudens van groene energie voorzien.’ Bijkomend voordeel voor de stichting is dat de opwek van energie extra geld oplevert om het natuurpark verder te verbeteren. Stichting Carvium Novum wordt als het natuurpark af is de nieuwe eigenaar van het gebied. De stichting krijgt straks een bijdrage vanuit de exploitatie van het zonnepark om de plas duurzaam te beheren.

Opbrengst lokaal houden

Ineke de Jong van Wiek-II licht toe hoe de participatie van inwoners vorm kan krijgen. ‘Het is de bedoeling dat mensen lokaal geld kunnen inleggen in het project en dat de opbrengst zoveel mogelijk in de regio blijft. Dit zou je bijvoorbeeld kunnen organiseren in een energiecoöperatie.’ Een voorbeeld hiervan is Windpark Nijmegen-Betuwe, dat eigendom is van inwoners van Nijmegen en omgeving, verenigd in Energiecoöperatie WPN. Een ander voorbeeld, dat een stapje verder gaat, is te vinden in het dorp Terheijden bij Breda. Daar wil het Traais Energie Collectief zelf eigenaar worden van de toekomstige duurzame energievoorziening in het dorp. Maar ook minder vergaande varianten zoals het uitgeven van obligaties is een mogelijkheid. ‘Er zijn allerlei tussenvarianten denkbaar.’

Nieuwe bijeenkomst woensdag 31 maart

Woensdag 31 maart organiseert Burgers Geven Energie een online bijeenkomst over financieel participeren in het zonnepark Carvium Novum. Meer informatie volgt via de lokale pers en de website burgersgevenenergie.nl. Was je aanwezig bij de bijeenkomst van 25 februari? Je ontvangt een uitnodiging in je mailbox.

Wil je op de hoogte worden gehouden van het project? Meld je aan voor onze nieuwsbrief, via het formulier op deze website, of stuur een mail (onder vermelding van Carvium Novum).

Vragen?

Heb je vragen? Meld je bij burgersgevenenergie.nl of stuur een e-mail naar projectleider Gabi Stoffelen.

De meeste gestelde vragen en antwoorden vind je hier.

2 Reacties

  1. F.Willemsen schreef:

    Lijkt mij duidelijk gericht naar energiebeheersing en een verantwoorde omgang natuur een duidelijk en degelijk plan.

  2. Burgers Geven Energie schreef:

    Beste F. Willemsen, dankt voor deze positieve terugkoppeling. Dat is waar we naar streven. Ook hopen we dat inwoners van Lobith en omgeving financieel kunnen meeprofiteren, zodat de baten in de buurt blijven.

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *