Dit zijn de politieke standpunten in Gelderland over het klimaat

Op 20 maart mogen we weer naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Hieruit wordt onder andere een regering benoemt in de provincie. Maatregelen met betrekking tot duurzaamheid gaan vaak over gemeentegrenzen heen. Daarom zijn deze verkiezingen zeker niet onbelangrijk voor ons als inwoners van Gelderland. Burgers Geven Energie houdt zich bezig met duurzaamheid in Gelderland en dus waren wij benieuwd wat de standpunten van de politiek in Gelderland zijn als het gaat om het klimaat. 

We hebben per partij een beknopt overzicht gemaakt van hun standpunten. Sommige partijen hebben veel meer standpunten en die vind je onder de aanvullende link bij de partij. Daarnaast hebben we ook geprobeerd om de meest onderscheidende standpunten te benoemen. Sommige standpunten zoals maximaal draagvlak, het benutten van daken en ‘stimuleren’ van innovatie kwamen bij veel partijen voor en zijn dus ook vrij algemeen. Lees de standpunten door en vel je eigen oordeel!

50PLUS Gelderland – Minder vrachtverkeer en kleinere windmolens

 • Geen laagvliegroutes over Gelderland
 • Subsidies voor verduurzamen van woningen
 • In de buurt van woningen en bedrijven alleen kleine windmolens
 • Verminderen vrachtverkeer op Gelderse wegen door bijvoorbeeld doortrekking Betuwelijn

Alle standpunten: Gelders Pogramma 50PLUS

CDA Gelderland – Aardgasvrij en hergebruik

 • Duidelijke communicatie omtrent aardgasvrij wonen
 • Afval verminderen en zoveel mogelijk hergebruik
 • Proeven met nieuwe energievormen zoals LNG (vloeibaar aardgas) en waterstof
 • Verduurzaming van agrarische bedrijven mits daar draagvlak voor is in de omgeving

Bron: Verkort verkiezingsporgramma CDA Gelderland

Christenunie Gelderland – Meer energiebesparing en geen fossiele brandstoffen

 • Meer aandacht voor energiebesparing. Alle gebouwen zo snel mogelijk energieneutraal en dit doel niet naar achter schuiven.
 • Afbouw gebruik fossiele brandstoffen. Warmtenetten in de toekomst zonder CO2-uitstoot. Alle nieuwbouw aardgasvrij.
 • Voedselproductie krijgt voorrang op (duurzame) energieopwekking.
 • Het inkoopbeleid van de provincie richt zich op co2-arm en circulair

Bron: Verkiezingspogramma Christenunie

D66 Gelderland – Alle daken maximaal benutten en groene scholen

 • Geen wind- en zonprojecten in natuurgebieden
 • Alle scholen een groen schoolplein
 • Alle daken in de provincie maximaal benutten voor zonne-energie
 • Groot voorstander van windenergie vanwege hoge opbrengst maar niet versnipperd

Bron: Standpunten D66 Gelderland over klimaat

DENK Gelderland – Nederland heeft een kleine rol

Grote vervuilers moeten volgens DENK openbaar worden gemaakt

 • Het Nederlandse aandeel van werelduitstoot CO2 is klein. Daarom vooral inzetten op aanpassen aan het klimaat
 • Wel overgaan op duurzame energie om afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen
 • Geen voorstander van windenergie
 • Openbaarmaking (naming en shaming) en belasten van grote vervuilers

Bron: Verkiezingsprogramma DENK Gelderland 2019-2023

Forum Voor Democratie – Stoppen met de energietransitie

 • De Provincie moet stoppen met de energietransitie want deze heeft geen effect
 • Stoppen met alle wind- en zonprojecten
 • Geen klimaatsubsidies meer op elk niveau

Groenlinks Gelderland – Groenere provincie en halvering uitstoot 2030

 • Versterking van de natuur in Gelderland met veel biodiversiteit
 • Natuur-inclusieve landbouw en afbouw van veestapel
 • Schoon openbaar vervoer en geen laagvliegroutes boven de Veluwe
 • Halvering broeikasgasuitstoot in 2030. Energiecoöperaties krijgen maximale steun.

Uitgebreid programma: Standpunten Groenlinks Gelderland

Jezus Leeft Gelderland – Biologisch lokaal voedsel en alleen zonne-energie

Jezus Leeft wil een maximumsnelheid van 30

Jezus Leeft wil een maximumsnelheid van 30

 • Biologisch, kleinschalige en diervriendelijke producerende boeren ondersteunen
 • Alleen groene energie opwekken door middel van zonnepanelen
 • BTW-verlaging op biologische en groene producten
 • Maximum snelheid binnen bebouwde kom naar 30km/u. Maximumsnelheid buiten bebouwde kom 60km/u.

Lokale Partijen Gelderland – Beperking hoogte windmolens

 • Lokale inbreng bij hoogwateroplossingen
 • Beperking hoogte windmolens. Onderzoeken van alternatieven.

PVDA Gelderland – Biodiversiteit en voorfinanciering voor lage inkomens

 • Lokale en biodiverse landbouw. Stimuleren van combinaties met zorg, educatie, stadslandbouw en voedselbossen.
 • Gelders plan voor biodiversiteitsherstel
 • Alle mogelijkheden benutten voor zonne-energie. Omwonenden moeten meeprofiteren van windenergie.
 • Provincie regelt voorfinanciering voor huurders en huiseigenaren met krappe beurs.

Partij voor de Dieren Gelderland – Minder vliegen en meer lokaal en plantaardig voedsel

 • Einde aan bio-industrie en meer lokaal plantaardig voedsel
 • Inzet op circulaire provincie. Geen afval en minder gebruik van grondstoffen
 • Gelderland uiterlijk in 2030 klimaatneutraal. Elk beleid wordt langs klimaat gelegd.
 • Minder vliegen. Tegen uitbreiding van vliegvelden en overlast van vliegen elders voorkomen.

Uitgebreid programma: Verkiezingsprogramma PVDD 2019

PVV Gelderland – Stoppen met klimaatleugen

 • De mens heeft geen invloed op klimaatverandering. Invloed van Nederland is klein.
 • Geen windmolens
 • Geen overstap naar gasloos wonen

SP Gelderland  – Bestrijden klimaat-tweedeling

Stadstuin op een dak

SP Gelderland wil meer groen in de stad en wijken met bijvoorbeeld stadstuinen en ’tiny forests’.

 • Bestrijden klimaat-tweedeling hoge en lage inkomens. Grote vervuiler betaald.
 • Duurzame projecten van onderaf stimuleren. Grote energieprojecten in handen van de overheid in plaats van commerciële bedrijven.
 • Veel duurzame energie opwekken met wind- en zonne-energie. Windenergie vooral langs wegen, in industriegebieden en op zee.
 • Vergroenen van steden en wijken. Door middel van parken, tiny forests, stadstuinen maar ook voedselbossen.

Uitgebreid programma: Verkiezingsprogramma SP Gelderland

SGP Gelderland – Energiebesparing op één en biomassa

 • Energiebesparing op één. Bijvoorbeeld door energiezuinige apparaten en isolatie van huizen.
 • Gebruik blijven maken van biomassa om energieneutraal te worden.
 • Stimuleren van meer laadpalen voor elektrische auto’s.
 • Alle provinciale wegen en gebouwen voorzien van ledverlichting

Volledig programma: Verkiezingsprogramma SGP 2019-2023

VVD Gelderland

 • Stimuleren van circulaire economie, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen
 • Zorgen voor een provinciaal dekken netwerk van elektrische laadpalen en waterstof vulpunten.
 • Verlenen van opdrachten voor innovaties op gebied van de energietransitie.

Wat vind jij?

Denk jij dat de partijen hun standpunten kunnen waarmaken? Of zie je tegenstrijdige beloftes. Laat het onder dit artikel weten door een reactie te plaatsen.

 

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *