Rijn en IJssel Energie gaat voor zonnepark

Eind september maakt gemeente Arnhem bekend wie zonnepark De Pleij mag bouwen. Naast REIJE hebben vijf partijen hebben een voorstel ingediend. De gemeente heeft een aantal criteria opgesteld waar het zonnepark aan moet voldoen. REIJE en partners zetten sterk in op innovatie en samenwerking. Naast de kostprijs, zijn dit belangrijke voorwaarden om de bouwrechten van de gemeente Arnhem te verkrijgen.

Optimaal ruimte- en energiegebruik
“In ons voorstel halen we zoveel mogelijk duurzame energie uit één hectare,”, vertelt Pim de Ridder van Wiek-II. “We richten het zonnepark optimaal in, met het maximale aantal zonnepanelen in een juiste opstelling. Daarnaast koppelen we wind en zon aan elkaar, via cablepooling. De stroom die wordt opgewekt door de windmolens en de zonnepanelen wordt, heel efficiënt, via een-en-dezelfde kabel aan het elektriciteitsnet geleverd. Ook zetten we in op energieopslag en onderzoeken we de mogelijkheden om een koppeling te maken met elektrisch vervoer.”

Bijzonder aan de aanbieding is ook dat alleen met lokale partijen, uit de regio Arnhem-Nijmegen, wordt gewerkt. “Alle kennis betrekken we uit de directe omgeving”, aldus De Ridder. “De zonnepanelen worden door een lokale leverancier geleverd. Bij het zonnepark willen we schapen laten grazen, die worden verzorgd door de boer die nu ook al het land in pacht heeft. Ook willen we bijenkasten plaatsen, die worden onderhouden door imkers uit de omgeving.” Zo draagt het plan bij aan meer duurzame energie, wordt de ruimte maximaal benut en is het tegelijk ook goed voor de lokale economie.

100% van burgers
De aanleg van het zonnepark, met ruim 19.000 zonnepanelen, kost € 4,6 miljoen. Om volledig eigenaar van het zonnepark te worden, en het 100% in handen van burgers te laten komen, heeft de Arnhems energiecoöperatie ongeveer € 1 miljoen aan eigen vermogen nodig. De bedoeling is dat dit door burgers bijeen wordt gebracht. In ruil voor hun inleg ontvangen de deelnemers rendement en dragen ze bij aan de verduurzaming van Arnhem en omgeving. Zo gebeurt dat nu ook met de windmolens, die op deze locatie bedacht zijn. Het bijzondere van deze opzet is dat dan het eerste
duurzame energiepark van Arnhem ook echt een burgerenergiepark zal zijn.

Op de hoogte blijven van duurzame energieontwikkelingen in de regio Arnhem-Nijmegen?
Meld je aan voor de nieuwsbrief van Burgers Geven Energie.