RES mist sexy stip op de horizon

Als het gaat om een duurzame regio is de RES (Regionale Energiestrategie Arnhem-Nijmegen), een naam om te onthouden. In de RES werken de gemeenten, de Provincie Gelderland, het waterschap en veel andere partijen samen aan een groot plan voor verduurzaming. De RES heeft in een concept-bod aan het Rijk vastgelegd welke plekken en manieren in de regio geschikt kunnen zijn om duurzame energie op te wekken. Over dit voorlopige voorstel nemen colleges van de gemeenten, Gedeputeerde Staten en de besturen van de waterschappen later dit jaar een besluit.

Ineke de Jong (Burgers geven Energie) en Irma Corten (Rijn en IJssel Energie) zitten namens de energiecoöperaties in de regio bij de RES aan tafel. Ze zijn blij dat de regio met de RES voortvarend te werk gaat. Toch knaagt er iets: ze willen dat inwoners en organisaties meer betrokken worden bij plannen voor energieprojecten. En ze missen een sexy stip aan de horizon, een verhaal met aantrekkingskracht dat mensen laat warm lopen voor onze toekomstige regionale energievoorziening.  ‘Lokaal eigenaarschap en zeggenschap moeten een échte kans krijgen.’

Gesprek met voor- en tegenstanders
Alleen als burgers enthousiast zijn kan de energietransitie slagen, vinden zij. ‘Als we burgers niet genoeg bij nieuwe energieprojecten betrekken zorgt dit voor weerstand en vertraging. Zorg er daarom voor dat inwoners en lokale partijen kunnen meedoen en meepraten. Het gesprek over plannen en projecten, met voor- en tegenstanders moet worden gevoerd.

Betere leefomgeving
Meedoen kan op veel manieren, niet alleen door financieel te participeren. ‘Geef inwoners ruimte voor initiatieven en laat ze zelf aangeven wat ze belangrijk vinden. Zo kan een energieproject bijdragen aan een betere leefomgeving.’ Om participatie vorm te geven verwijst de RES naar de gemeenten. De Jong en Corten pleiten ervoor dat gemeenten in hun beleid de samenwerking met lokale partijen vastleggen. ‘Door samen te werken maak je mooiere projecten, met minder tegengas.’

Vliegwiel
De energiecoöperaties zijn, met hun ervaring met burgerinitiatieven, graag een vliegwiel voor nieuwe projecten. ‘Maar we doen dit bij voorkeur in een coalitie waarin bedrijven, boeren, burgers en buitenlui meer dan nu als partners worden gezien. Het gaat tenslotte om ons landschap, onze energie en onze toekomst.’

Lees het opiniestuk van Ineke de Jong en Irma Corten

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *