Regionale Energie Strategie: Oud-Dijk in de pijplijn

Ineke de Jong (Burgers Geven Energie) en Irma Corten (Rijn en IJssel Energie) vertegenwoordigen de energiecoöperaties in het RES-proces. Samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties zoeken ze naar geschikte plekken en manieren om duurzame energie op te wekken voor onze regio. Het streven is om de CO2-uitstoot te verminderen met 55% in 2030. Om de 16 gemeenten in onze regio van eigen energie te voorzien moet 3,5 TWh worden opgewekt. Die energie moet komen van windmolens, zonnepanelen, waterkracht en andere technieken. Daarnaast wordt gezocht naar mogelijkheden voor warmtevoorziening, als vervanging voor gas.

Oud-Dijk in de pijplijn

‘In het concept-bod aan het Rijk is een aantal zoekgebieden voor duurzame energie-opwek opgenomen. Dit zijn gebieden waar bestuurlijk draagvlak is en waarvan wordt verwacht dat voor 2030 energie-opwek kan worden gerealiseerd. Oud-Dijk is in deze fase nog niet meegenomen, maar wordt gezien als een kansrijk project voor de toekomst’, vertelt De Jong. Het project Oud-Dijk Zuid staat wel in een lijst met ‘pijplijnprojecten’. ‘Dat zijn projecten en projectideeën in de regio die als kansrijk worden gezien. In de volgende fase van de RES – van concept naar definitief RES 1.0 bod in 2021- worden deze pijplijnprojecten en andere zoekgebieden verder besproken. De Jong: ‘Wij denken dat Energiepark Oud-Dijk Zuid een passend project is voor de RES én een mooie kans om een energieproject samen met de omgeving vorm te geven. Vanuit onze rol zullen wij ons samen met Peperbus Energie blijven inzetten om Energiepark Oud-Dijk Zuid in de RES op te nemen. Daarvoor is bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak in de gemeente Zevenaar, en in de buurdorpen van het Energiepark van groot belang. Uiteindelijk is gemeentelijk beleid leidend in de mogelijkheden voor energieprojecten.’

Regionale Energie Strategie (RES) Arnhem-Nijmegen

Behalve op lokaal niveau worden ook landelijk plannen gemaakt om de overstap naar duurzame energie te zetten. Vanuit het landelijk Klimaatakkoord wordt voor 30 regio’s in ons land een Regionale Energie Strategie (RES) uitgezet. Het plan voor regio Arnhem-Nijmegen is in concept klaar en is in juni in concept gepubliceerd. Deze zomer leggen de bestuurders van de deelnemende overheden het plan voor aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemene besturen van de waterschappen. Uiterlijk 15 september stellen de colleges, Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van de waterschappen het plan vast en wordt het ingediend bij het Rijk.

Uitgebreide informatie over de Regionale Energie Strategie voor de Regio Arnhem-Nijmegen vind je op RegioAN.

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *