Op naar een nieuw energielandschap

Burgers Geven Energie bouwt aan duurzame energieprojecten die lokaal en van onszelf zijn. Hoe meer mensen zich betrokken voelen, hoe groter de kans van slagen. Wachten is niet langer een optie. Voor een ‘new tomorrow’ moeten we vandaag aan de slag. Burgers Geven Energie popelt om een nieuwe tijd in te stappen. Onze blik op de toekomst delen we graag. Deel 1: Op naar een nieuw energielandschap.

Enorme opgave

Duurzame energieprojecten in de regio Arnhem-Nijmegen zijn nu nog op één hand te tellen. Met twee windparken en een paar hectare met zonnepanelen is de impact op de omgeving gering. Op de tekentafels van ontwikkelaars en gemeenten ziet ons landschap er echter al heel anders uit. Daar wordt driftig gewerkt aan een CO2-neutrale energievoorziening om de klimaatdoelen van 2050 te halen. Om dit te bereiken zijn minimaal 300 windturbines, duizenden hectare zon, geothermiebronnen en een tomeloze energiebesparing in alle sectoren nodig.

Een enorme opgave. Laten we het iets kleiner maken. Over precies één jaar moet de bijdrage van de regio aan de nationale klimaatagenda bekend zijn. Om zicht te houden op de realiteit is een tussendoel in 2030 gekozen. Dat liegt er ook niet om: van 8 naar 33 turbines, van 4 naar 1.000 hectare zon en van 0 naar 2 geothermieprojecten in 11 jaar tijd. Daarnaast moeten we om dit doel te halen 6.500 daken van woningen voorzien van zonnepanelen.

Ons landschap gaat sowieso radicaal veranderen. De impact op onze leefomgeving zal ongekend zijn. Gemeenten en provincie nemen nu het voortouw. Met een leger adviseurs in hun kielzog bepalen zij in gemeentehuizen, overlegtafels en portefeuilleoverleg hoe we deze opgave gaan invullen. Ligt er eenmaal een plan, dan is het aan slagvaardige regiovreemde energiebedrijven en ontwikkelaars om de koek te verdelen.

Maar is dit de route om te komen tot de energievoorziening van de toekomst? Als het al gaat lukken om geschikte ruimte voor nieuwe energieprojecten te vinden, dan ontbreekt draagkracht en enthousiasme in de naaste omgeving. Direct betrokkenen krijgen zelden een rol van betekenis. Dit moet anders.

Welkom in de wereld van Burgers Geven Energie

Zijn we nog op tijd om een andere route te kiezen? Een route die uitgaat van de kracht van de beweging van onderop. Burgers, bedrijven, boeren, verenigingen, scholen en ziekenhuizen die samenwerken aan de energievoorziening van de toekomst. Laten we de kansen pakken. Het heft in eigen hand nemen voor een lokale, duurzame en eigen energievoorziening. Wijzelf, de bewoners van de regio kunnen de regisseur zijn. Door eigenaar van onze eigen energie te worden bepalen we zelf wat er met de opbrengst gebeurt. De winst blijft in de regio, we kunnen onze leefomgeving sterker maken. Zoals de dorpsmolens in Friesland de leefbaarheid in een dorp vergroten, zo kan een eigen regionale energievoorziening dat in het groot doen. Welkom in de wereld van Burgers geven Energie.

Passend in omgeving

Burgers Geven Energie vindt dat het opwekken van duurzame energie moet gebeuren op plekken waar dat in de omgeving past. Waar wind, zon en water in overvloed aanwezig is. Waar plaats is voor een nieuwe toekomstgerichte taak van het landschap. Het nieuwe energielandschap is een toegankelijke, inspirerende plek waar méér gebeurt dan energie opwekken. Tussen windmolens en zonnepanelen maken we recreatie, landbouw en educatie mogelijk. Zo laten we van dichtbij zien hoe het is om in je eigen omgeving duurzame energie op te wekken.

Als een moestuin

In het nieuwe landschap vullen energie uit zon, wind en water elkaar aan. Zo maken we optimaal gebruik van wat er al is. Door energiestromen slim op elkaar af te stemmen wekken we zoveel energie op als we kunnen. Met innovatieve technieken slaan we energie op, om weer te gebruiken als daaraan behoefte is. Naast elektriciteit willen we warmte maken, om huizen en bedrijven duurzaam te verwarmen. In het landschap kunnen we gewassen laten groeien die als brandstof dienen voor biomassa. Burgers Geven Energie wil dat de opgewekte energie in de buurt blijft en bestemd is voor de mensen rondom het energielandschap. Zo weet je waar de energie die je gebruikt vandaan komt. Zie het als een moestuin: het is dichtbij en het gaat om kweek van eigen bodem. En je plukt wat je nodig hebt.

Projecten

Burgers Geven Energie ziet kansen om deze nieuwe energielandschappen werkelijkheid te maken. Vier projecten, in de gemeente Nijmegen, ZevenaarHeumen en Duiven, zetten de toon en laten zien wat we bedoelen. Het zijn onze inspiratiebronnen voor een nieuwe, eigen energievoorziening.

In 2019 gaat onze zoektocht naar het nieuwe energielandschap verder. Ideeën van deskundigen over hoe zo’n landschap eruit kan zien delen we met je in de nieuwsbrief.

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *