Nieuw: handboek met praktische handvatten voor startende energieprojecten

Regionaal handboek voor energiecoöperaties met de nieuwste ontwikkelingen uitgebracht

Steeds meer burgers zijn betrokken bij energieprojecten in hun eigen dorp of regio. Burgers Geven Energie deelt de opgebouwde kennis met de burgers in de regio Arnhem-Nijmegen. Deze week is het ‘Regionaal handboek voor de opwek van duurzame energie’ opnieuw uitgegeven. Ideaal voor iedereen die betrokken is bij burger-energieprojecten.

Praktische handvatten voor startende energieprojecten met burgers

Het handboek beschrijft heel praktisch alle stappen die je moet doorlopen bij het opzetten van een energieproject met burgers. Ook presenteert het overzichtelijk de belangrijke informatie en organisaties die burgers kunnen helpen bij hun energieprojecten. Bovendien staan er vele voorbeelden en initiatieven in waar startende initiatieven en coöperaties van kunnen leren.

Update van het handboek

In 2018 is de eerste versie van dit handboek uitgegeven, in het kader van Nijmegen – Green Capital. Samen met verschillende partijen is dit handboek destijds tot stand gekomen. Vanwege de snelle veranderingen in de sector hebben Burgers Geven Energie en energieleverancier Greenchoice een grondige update mogelijk gemaakt. Zo is de nieuwe subsidieregeling voor kleinschalige coöperatieve energieprojecten (SCE) opgenomen, die per 1 april 2021 ingaat. Bovendien is het onderdeel warmte opgenomen, omdat steeds meer coöperaties werken aan gezamenlijke projecten om hun buurt van het gas te krijgen. De definitieve Regionale Energie Strategie 1.0 is gepubliceerd op 8 maart en nodigt burgers ook uit om zelf energieprojecten te initiëren.

Gratis op te vragen

Het handboek is bedoeld voor burgers en burger-energiecoöperaties. Ook voor ambtenaren die betrokken zijn bij de energietransitie kan het interessant zijn. Zij kunnen het handboek allemaal gratis aanvragen via deze website. Burgers Geven Energie hoopt zo in de hele regio Arnhem-Nijmegen bij te dragen aan nog meer energie-initiatieven van onderop en het streven naar ten minste 50% lokaal eigenaarschap van duurzame energieprojecten, zoals afgesproken in het klimaatakkoord.

1 Reactie

  1. o. nieuw schreef:

    Er bestaat ook nog de mogelijkheid om met rode LEDs stroom op te wekken i.p.v. met zonnepanelen als ze parallel geschakeld zijn waarbij de zwaardere types LED langer meegaan en de voltages nog hoger zullen zijn naargelang het aantal aaneen geschakelde LEDs. Het op een reflecterende onderlaag (bijv. op afgedankte compact disks) solderen van de LEDs zou het voltage verder kunnen opkrikken en de hiermee gemoeide kosten en technische vaardigheden zijn te verwaarlozen. Schemas voor het soldeerwerk en aansluiting op het electriciteits netwerk voor wat meer gevorderden zijn hier en daar te googelen.

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *