Informatie-avond over Wind in Wijchen

Het plan van Wind in Wijchen is om een windpark te ontwikkelen, waar burgers en lokale bedrijven uit Wijchen aan kunnen meedoen. Het park, met 2 tot 3 windmolens, kan groene stroom opwekken voor ruim 4.000 huishoudens en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de ambitie van gemeente Wijchen om in 2040 energieneutraal te zijn.

Iedereen die meer wil weten over Wind in Wijchen, is welkom tussen 19.00-21.00 uur, waar de oprichters klaar staan om hun plannen toe te lichten. Ook zijn vertegenwoordigers van gemeente Wijchen en het platform Burgers Geven Energie aanwezig om informatie te geven over:
– de beoogde locatie en turbines
– de stappen naar realisatie en de bijbehorende procedures
– de rol die inwoners van Wijchen kunnen spelen in het project.