Gedragscode voor aanleg van zonneparken

Natuurorganisaties en brancheorganisaties uit de zonne-energiesector hebben een gedragscode opgesteld voor de aanleg van zonneparken. Daarin staan afspraken die moeten zorgen dat locaties goed worden uitgekozen en dat altijd rekening wordt gehouden met de natuur.

De organisaties stellen dat zonnevelden niet helemaal moeten worden volgebouwd met panelen die stroom opwekken. Tussen de panelen moet ook ruimte zitten voor groen en natuurelementen, zoals poelen, nestplaatsen en bijenhotels. Klein wild moet de mogelijkheid krijgen om door zonnevelden te lopen. Inheemse kruidensoorten die er groeien moeten zo laat en zo weinig mogelijk worden gemaaid. In beschermde Natura 2000-gebieden en Nationale Parken worden geen zonneparken aangelegd. Gebieden die zijn aangewezen als Unesco Werelderfgoed worden in beginsel ook niet gebruikt zonneparken. Zo kan de biodiversiteit beschermd en zelfs vergroot worden.

Omwonenden betrekken

In de code staat ook dat omwonenden altijd worden betrokken bij de ontwikkeling van een zonnepark in hun buurt. Dit sluit aan bij de werkwijze van Burgers Geven Energie, die we sinds onze start in 2017 hanteren. Om de energietransitie te laten slagen is niet alleen bij de aanleg van zonneparken, maar bij de ontwikkeling van alle duurzame energieprojecten betrokkenheid van burgers cruciaal. De gedragscode zonneparken is een stap in de goede richting.

Ook de aandacht voor biodiversiteit en een goede inpassing in het landschap staan voorop bij de projecten die we met Burgers Geven Energie ontwikkelen. Een voorbeeld is het Zonnepark de Grift in Nijmegen, waar kruidenrijke mengsels worden gebruikt om het insecten het naar de zin te maken. Wetenschappers gaan, zodra het park is aangelegd, de gevolgen voor de bodemgesteldheid monitoren. Het Solarpark de Kwekerij in Hengelo (Gld) laat zien dat het kan.

Zonneweides kunnen gecombineerd worden met wilde bloemen. Zo kan de insectenpopulatie weer groeien en de biodiversiteit vergroot worden.

Een combinatie van zonnepanelen en inheemse planten kan de biodiversiteit verbeteren

Brede steun

De gedragscode voor zonneparken kan rekenen op steun van brancheorganisaties Holland Solar en Energie Samen en van Greenpeace, Milieudefensie, Natuurmonumenten, de Natuur- en Milieufederaties, de Vogelbescherming en de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines. Met de gedragscode erkennen de organisaties dat zon op land nodig is om de doelen uit het landelijke Klimaatakkoord voor de energietransitie (energieneutraal in 2050) te halen.

Gedragscode Zonneparken samengevat

1. Betrekken van omwonenden in de keuzes over het plan, het ontwerp en de mogelijkheid financieel te participeren.
2. Door een goede locatiekeuze en vormgeving meerwaarde bieden aan de omgeving: de natuur ter plekke zal erop vooruit moeten gaan; omwonenden zullen mee kunnen profiteren.
3.  Zorgen dat het oorspronkelijk grondgebruik desgewenst mogelijk blijft na de levensduur van het zonnepark; zowel planologisch als fysiek (geen afval, vervuiling; goede bodemkwaliteit).

Download hier de Gedragscode Zon op land

Foto: Solarpark de Kwekerij

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *