Filosofisch Café: De energieke burger

De energietransitie is één van de grootste uitdagingen van dit moment. Om klimaatverandering te lijf te gaan, zullen we in tenminste Nederland ons energiesysteem grondig moeten herzien. We zullen moeten afkicken van fossiele brandstoffen en nieuwe energiebronnen moeten aanboren, zoals wind- en zonne-energie. De windmolens en zonnepanelen die hiervoor opgetuigd worden, leiden tot veel weerstand van omwonenden en andere bezorgde burgers. Waar de meeste Nederlanders decennia lang weinig meekregen van energieopwekking, lijkt dit dankzij hoge molens aan de horizon en uitgestrekte zonneparken in je favoriete weiland voorgoed verleden tijd. Welke rol kunnen en zouden burgers moeten spelen in het terugdringen van ons huidige energiesysteem? En hoe kan hier richting aan gegeven worden?

Is de energietransitie is niet alleen een technische opgave, maar ook een grote maatschappelijke klus?

Wouter Mensink zal de avond aftrappen met een lezing waar hij de kloof wil overbruggen tussen het grote probleem waar het allemaal om te doen is (klimaatverandering) en het lokale niveau waarop de transitie moet plaatsvinden. Vervolgens zal Pim de Ridder zijn visie op de transitie delen en de vragen die deze oproept. Olaf Geurts zal een column voordragen en de discussie modereren.

Wouter Mensink is een medewerker bij het Sociaal Cultureel Planbureau, waar hij onder andere onderzoek deed naar weerstand tegen verduurzamingsplannen. Ook schreef hij een filosofisch boek over fairtrade.

Pim de Ridder is een veteraan in de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, zowel in binnen- als buitenland. Hij is de directeur van Wiek II, een organisatie die richting wil geven aan het nieuwe energieverhaal in de regio Nijmegen

Olaf Geurts is journalist en redactievoorzitter bij het Filosofisch Café Nijmegen.

Filosofisch Café Nijmegen gemist op 1 februari 2022? Terugkijken kan hier.