Een eigen waterstoftankstation op Bijsterhuizen

Waterstof wint snel aan populariteit. Begrijpelijk, want het is een energiedrager zonder CO2-uitstoot. Het kan worden gemaakt van energie uit wind en zon. En heel fijn: we kunnen het opslaan. Op Bedrijventerrein Bijsterhuizen zijn enthousiaste plannen voor een waterstoftankstation. Al willen de ondernemers graag vooruit, toch is de stap niet zomaar gezet.

Het is er nog niet, maar hoe mooi zou het zijn als het komt: een eigen waterstoftankstation op Bedrijventerrein Bijsterhuizen in Wijchen. Voorzitter van de bedrijvenvereniging Bijsterhuizen, Pieter Bergshoeff en parkmanager Arjan Moerman zien voordelen voor het terrein en de regio. Het is alleen niet eenvoudig.

Meerdere partijen in de regio hebben plannen om waterstof te maken. Gemeente Berg en Dal werkt aan een groot zonnepark in Millingen. Met de opgewekte energie wil ze onder andere waterstof maken. Wind in Wijchen en Wiek-II hebben een plan voor een energielandschap bij Bijsterhuizen, met windmolens en een zonnepark, direct naast het bedrijvenpark in Gemeente Wijchen. De droom is om hier op termijn ook waterstof te produceren, om ondernemingen in het Rijk van Nijmegen met schoon vervoer te bevoorraden. Het waterstoftankstation dat daarvoor nodig is, zou bij Bijsterhuizen kunnen komen.

De ondernemers voelen urgentie

Tientallen ondernemers op het industrieterrein hebben interesse getoond om mee te werken. Bergshoeff: ‘De ondernemers op ons terrein willen graag vooraan lopen, ook bij de energietransitie. We verwachten dat het op korte termijn niet rendabel is als we een waterstoftankstation neerzetten, maar op de lange termijn zeker wel. De ondernemers voelen in ieder geval de urgentie. Vanaf 2030 moet het vervoer in de binnenstad van Nijmegen energieneutraal zijn. Waterstof kan dan uitkomst bieden.’

Business case

Een belangrijke rol in de besluitvorming van de ondernemers is de business case. Wat kost het me als ik mijn bestaande wagenpark moet ombouwen naar vervoer op waterstof? Wat is de terugverdientijd? Hoe weet ik zeker dat het station op Bijsterhuizen er komt en dat ik er niet heel ver moet rijden om te tanken? Het zijn vragen die beantwoord moeten worden, voordat een ondernemer ‘ja’ durft te zeggen en grote investeringen zal doen.

Het belang voor Bijsterhuizen en deze regio

Bij Bijsterhuizen zitten circa 300 bedrijven. Het terrein voorziet in ongeveer 6000 banen. Een belangrijke plek dus voor de regio als het gaat om werkgelegenheid. Het is dan ook van groot economisch belang dat het terrein aantrekkelijk is en blijft als een vestigingsplek voor bedrijven. Om zijn aantrekkingskracht te behouden zal Bijsterhuizen stappen moeten zetten richting alternatieve en schone brandstof, voor de gevestigde bedrijven en de omliggende regio. Het terrein ligt gunstig. Het staat in directe verbinding met Duitsland, Zuid-Nederland, België en het westen van ons land.

Een waterstoftankstation zou de concurrentiepositie van het terrein versterken. De urgentie is duidelijk. Moerman: ´Tot nu toe lijkt het steeds het kip-ei-verhaal. Ondernemers willen best overwegen om over te stappen op andere vormen van vervoer, maar dan willen ze wel zeker weten dat er een waterstoftankstation komt. Degene die de investering voor het tankstation doet, wil anderzijds ook weten of er voldoende animo en vraag naar waterstof is. Daarnaast moet ook breder gekeken worden naar het aanbod. Met bijvoorbeeld LNG (gas) en elektrisch laden kun je een completer aanbod genereren.’

Starten aan de aanbodkant

Frank Mietes van het platform Alles over Waterstof reageert: ‘Je kunt het kip-ei-verhaal doorbreken vanuit de aanbodkant. Zorg dat het tankstation er komt, daarna haken ondernemers sneller aan.’ Jasper Smit, Network Developer van Total Nederland, herkent deze zorg. Hij heeft de ontwikkeling van de andere vijf stations in Nederland op de voet gevolgd. ‘Je moet nooit zomaar een station neerzetten. Wat je ziet bij al die trajecten is dat

Pieter Bergshoeff en Arjan Moerman zien voordelen in een eigen waterstofstation op Bijsterhuizen. Foto: © Rogier van Lith

vooraf intentieverklaringen verzameld worden van bedrijven in de regio, die aangeven over te zullen gaan op vervoer op waterstof, zodat je daarmee een zekere vraag-garantie krijgt. Een consortium van de vraag- en aanbodkant dus.’

Hoe nu verder?

Moerman: ‘We willen snel, maar we moeten reëel zijn. De concurrentiepositie speelt wel degelijk een rol, dus is het in het belang van de ondernemers dat we niet te lang wachten. Voor de ondernemers op het terrein is het belangrijk om een goede businesscase op te stellen, zodat ze weten wanneer het voor hen individueel rendabel kan zijn.’

Een goede eerste stap lijkt om een consortium van ondernemers te bouwen, om de risico’s aan de vraag- en aanbodkant te beperken. Daarna moet een geschikte locatie op het bedrijventerrein worden gevonden en volgt het omgevings- en vergunningstraject. De laatste stap is dan om investeerders te zoeken en een marktpartij te vinden die het station kan bouwen.

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *