Deel mee in de zon: Zonnepark de Grift

De vier molens van windpark Nijmegen-Betuwe krijgen gezelschap. Onder de windmolens verschijnt binnenkort Zonnepark de Grift met 17.000 zonnepanelen. Genoeg om 1.245 huishoudens per jaar van duurzame energie te voorzien. Zonnepark de Grift wordt, net als het windpark, eigendom van burgers. Iedereen uit Nijmegen en omgeving kan, door lid te worden van coöperatie WindpowerNijmegen, mee-investeren en profiteren van Nijmeegse zondelen.

Planning

Met de gemeente Nijmegen is in 2017 een intentieovereenkomst gesloten voor het toekomstig gebruik van de grond voor Zonnepark de Grift. In april 2018 is de formele aanvraag voor de vergunning ingediend. Medio september volgt uitsluitsel over de vergunningsaanvraag. Bij een positief besluit is de vergunning definitief en kan SDE+-subsidie worden aangevraagd.

De vergunning is dan definitief, maar nog niet onherroepelijk. De bezwaarprocedures lopen dan nog. Begin 2019 wordt duidelijk of de vergunning onherroepelijk is en het project daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. De verwachting is dat er geen problemen meer zullen optreden in het vergunningentraject.

In het najaar start de coöperatie met het werven van participanten die willen investeren in Zonnepark de Grift, onder voorbehoud van toekenning van de SDE+-subsidie en de toekenning van een onherroepelijke vergunning. Leden en donateurs van coöperatie WindpowerNijmegen kunnen als eerste inschrijven voor deelname in het Zonnepark.

Wanneer dan in het voorjaar van 2019 de toekenning van de SDE+-subsidie een feit is, zal de coöperatie over gaan tot het definitief maken van de participaties en de beoogde participanten vragen om hun participaties te betalen.

Energielandschap van de toekomst

Zonnepark de Grift vormt met Windpark Nijmegen-Betuwe de start van Energielandschap de Grift. De beschikbare grond bij het windpark wordt in dit plan optimaal benut voor de opwek van duurzame energie uit wind, zon en warmte.

Slim gebruik

Het combineren van wind- en zonne-energie levert veel voordeel op. Als het waait, zorgen de windmolens voor elektriciteit. Schijnt de zon, dan komt de energie uit het zonnepark. De door de windmolens en zonnepanelen opgewekte stroom gaat straks via één kabel naar het elektriciteitsnet. Bij de aanleg van het windpark is daar al rekening mee gehouden.

Deel mee in de zon

Ook profiteren van zonne-energie van De Grift? Dat kan! Meld je aan als lid of donateur van coöperatie WindpowerNijmegen. Je kunt dan straks als eerste investeren in Nijmeegse zondelen (verwachte start inschrijving najaar 2018). Ben je al lid van WindpowerNijmegen en heb je windaandelen in Windpark Nijmegen-Betuwe, dan kun je uiteraard straks ook meedoen met Zonnepark de Grift.

zonneparkdegrift.nl

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *