Samenwerking Burgers Geven Energie en Zonnepark Overbetuwe

Op een langgerekte strook grond tussen de A15 en de Betuweroute werkt ontwikkelaar Sunvest aan een nieuw zonnepark van maar liefst 50 hectare. Het zonnepark werkt samen met Burgers Geven Energie om het project zo lokaal mogelijk te maken.

Op een langgerekte strook grond tussen de A15 en de Betuweroute,van knooppunt Valburg tot knooppunt Ressen werkt ontwikkelaar Sunvest aan Zonnepark Overbetuwe. In een uitgestrekt gebied van 50 hectare is ruimte voor maar liefst 160.000 zonnepanelen. Dit is genoeg om 70% van alle huishoudens in de gemeente Overbetuwe van duurzame energie te voorzien. Het zonnepark werkt samen met Burgers Geven Energie, om het project zo lokaal mogelijk te maken. Bob Schulte, projectleider vanuit Sunvest, peilt de eerste reacties van de omgeving.

Input van omgeving

‘We hebben een intentieovereenkomst getekend met de gemeente Overbetuwe. Hierin is onder meer vastgelegd dat we de omgeving betrekken bij de planontwikkeling. Dit doen we door de 500 huishoudens in de omgeving in de gelegenheid te stellen mee te denken over het ontwerp van het zonnepark. Concreet doen we dit door omwonenden tijdens twee inloopavonden te informeren over de plannen en te vragen naar hun mening over de inrichting van het project.’

Logische plek

‘Tijdens de eerste inloopavond, met zo’n 40 bezoekers, waren er over het algemeen positieve reacties op de plannen’, geeft Bob aan. ‘Veel mensen zien deze locatie tussen snelweg en Betuweroute als een logische plek voor een groot zonnepark.’ Wel heeft een aantal omwonenden zorgen geuit over mogelijke geluidsoverlast en over het zicht op het zonnepark vanuit bepaalde plaatsen. Tijdens de tweede inloopavond, op 26 september, gaan we dieper in op deze onderwerpen. Deze avond presenteren we ook een voorlopig ontwerp voor het zonnepark, waarin we de reacties van omwonenden meenemen.’

Regionaal stempel

Zonnepark Overbetuwe werkt samen met Wiek-II om het project een regionaal stempel te geven. Het is de bedoeling dat de stroom die de panelen straks opwekken in de regio blijft. Later in het traject kunnen burgers ook financieel participeren in het zonnepark via Burgers Geven Energie. De komende tijd werken de partijen verder aan de plannen.

De tweede inloopavond, voor omwonenden en andere belangstellenden, is op 26 september van 19.30 tot 22.00 uur, locatie Watergoed, Valburg.

Meer informatie over het project en de planning vind je hier.

 

 

 

 

 

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *