Bouw Windpark Koningspleij weer stap dichterbij

De bouw van de vier windmolens op Windpark Koningspleij in Arnhem zijn een stap dichterbij gekomen. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, heeft de meeste bezwaren tegen het plan van de hand gewezen. Gemeente Arnhem moet op één punt het bestemmingsplan aanpassen, voor het plan definitief wordt goedgekeurd.

Omwonenden uit Westervoort en de wijk Presikhaaf, de Vogelwerkgroep Arnhem en het bestuur van de gemeente Westervoort hebben bezwaar ingediend tegen de plannen voor Koningspleij. De bezwaarmakers hebben moeite met de komst van de windmolens. Ze vrezen onder andere voor aantasting van het landschap, slagschaduw, geluidshinder en verstoring van wulpen die in het gebied leven.

De Raad van State heeft deze bezwaren nu van de hand gedaan en bepaald dat het plan voldoet aan de wet- en regelgeving. Met dit besluit hebben de bezwaarmakers geen beroepsmogelijkheid meer.

Eén aanpassing

De gemeente Arnhem moet nog op één punt haar gelijk aantonen. In het plan zijn twee woningen aan de Veerweg naar Westervoort aangemerkt als bedrijfswoningen. Volgens de gemeente hoeven deze niet te voldoen aan de normen voor geluid en slagschaduw. De bestuursrechter is het hier niet mee eens en vindt dat onvoldoende is aangetoond dat het hier om bedrijvigheid gaat. De gemeente Arnhem krijgt nu vier maanden de tijd om haar argumenten beter te onderbouwen of om maatregelen te nemen, zodat de woningen wel aan de voorschriften voor geluid en slagschaduw voldoen.

De bezwaarmakers mogen daarna een reactie geven op de aanpassingen van de gemeente. Vervolgens neemt de Raad van State een definitief besluit. Wanneer dat is, hangt af van de termijn waarbinnen de gemeente reageert. De definitieve uitspraak kan voor de zomer van 2019 worden verwacht.

Burgerwindpark

Windpark Koningspleij is een initiatief van de coöperatie Rijn en IJssel Energie en Raedthuijs. De vier windmolens komen in een lijnopstelling langs de Pleijroute (N325) bij Arnhem te staan. Drie van de vier windmolens zijn een burgerinitiatief en komen in handen van inwoners uit Arnhem en omgeving. De vierde molen wordt ontwikkeld door Raedthuys en gaat stroom opwekken voor Industriepark Kleefse Waard (IPKW).
Inmiddels hebben ruim 500 mensen zich aangemeld voor een aandeel in Windpark Koningspleij. Inschrijven kan nog steeds via de website, windparkkoningspleij.nl.

Bron: De Gelderlander en coöperatie Rijn en IJssel Energie

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *