Babberichse boeren gaan voor duurzame energie

Theo Holleman is varkenshouder in het Gelderse Babberich, een dorp aan de Duitse grens in gemeente Zevenaar. Samen met zijn buurman Joris Gieling, die rundveehouder is, nam hij het initiatief om met de gemeente in gesprek te gaan over het opwekken van duurzame energie op hun grond in het buurtschap Oud-Dijk Zuid. Inmiddels liggen er plannen om – samen met Wiek-II- op vijftien hectare een wind- en een zonnepark te ontwikkelen. We vragen Theo om een toelichting: ‘We willen in kansen denken.’

Nieuw college

Begin dit jaar kwamen de twee boeren naar buiten met plannen voor een energiepark op hun grond. Theo: ‘De directe aanleiding om met onze ideeën naar de gemeente te stappen was de komst van het nieuwe college. We zagen mogelijkheden, ook omdat dit college nadrukkelijk aangaf eigen initiatief van inwoners graag tegemoet te zien. Sinds dit voorjaar zijn we met de gemeente in gesprek. Ook zijn we gaan praten met andere partijen in onze omgeving die zich met duurzame energie bezighouden.’

Gebied behouden

Er zijn meerdere redenen voor hun initiatief, vertelt Theo: ‘Niemand kan nog heen om het belang van duurzame energie, maar voor ons is het ook een manier om het landbouwgebied te behouden. Voor windmolens en zonnepanelen is immers ruimte nodig. Om ons heen is steeds meer bebouwing. De laatste jaren zijn Zevenaarse en Didamse nieuwbouwwijken dichter naar ons toegekomen. Het landbouwgebied komt tot stilstand. We denken bovendien dat onze locatie kansrijk is. Er is hier al veel infrastructuur, we zitten in feite ingesloten tussen de Betuwelijn, de A12 en de afrit van de A18.

Bijdragen aan innovatie

Theo geeft aan dat ook de komende tijd nog flink wordt gebouwd in de buurt: ‘Op bedrijventerrein 7Poort, langs de A12, zijn plannen voor een grote outlet. Daar worden straks een miljoen bezoekers per jaar verwacht. Dat heeft veel impact op onze omgeving. Maar we zien dit ook als een kans. Energie die we op onze grond opwekken kan het bedrijventerrein wellicht goed gebruiken. Als het aan ons ligt maken we daarbij gebruik van innovatieve technieken, bijvoorbeeld door energie uit waterstof mogelijk te maken.’ Het opwekken van energie door waterstof staat nu nog in de kinderschoenen, maar is veelbelovend. Met de energie die windmolens of zonnepanelen opwekken kan groene waterstof worden gemaakt. Als je waterstof vervolgens verbrandt, komt deze energie weer vrij. Bij verbranding van waterstof blijft alleen pure waterdamp over.

‘Onze bedrijven staan voorop’

Een belangrijke voorwaarde voor de boeren is dat hun bedrijven kunnen doorgaan. Theo: ‘Onze bedrijven staan voorop. Zoals het er nu uitziet zijn windmolens en zonnepanelen op onze grond en daken goed in te passen en zullen we hoogstens enkele hectaren moeten herinrichten. Met wat de energieprojecten ons opleveren hopen we de inkomsten uit ons bedrijf aan te vullen.’

Naaste omgeving

De boeren willen draagvlak voor de plannen in hun omgeving: ‘Voor ons is het belangrijk we dit in overleg doen met de naaste omgeving. We willen ook dat buurtbewoners straks financieel kunnen participeren. Dit was ook de reden om samenwerking te zoeken met Stichting Wiek-II, die al bekend is met deze beweging van onderop. Dat sprak ons aan.

Onze naaste buren hebben we inmiddels geïnformeerd over de plannen. De reacties waren wisselend, maar niet heel negatief. Eigenlijk ziet iedereen zo langzamerhand het belang van duurzame energie wel in. Wij willen graag met alle omwonenden in gesprek om uit te vinden wat we voor elkaar kunnen betekenen.’

Burgercoöperatie

‘Op korte termijn willen we samen met Wiek-II een burgercoöperatie opzetten. Daarbij gaan we in elk geval de nieuwbouwwijken en het dorp Babberich betrekken. Het zou mooi zijn als het lukt om uit al deze woonkernen een bestuurslid in de coöperatie te krijgen. Allereerst is het belangrijk om gesprekken met de betrokken kernen aan te gaan.’

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *