Een aantal lokale ondernemers uit Wijchen heeft zich in 2014 verenigd in Wind in Wijchen BV. Hun ambitie is om samen met burgers en lokale bedrijven, lokaal groene stroom op te wekken en tegen een gunstig tarief aan te bieden aan iedereen in Wijchen.

Het eerste plan van Wind in Wijchen is om een windpark te ontwikkelen bij industrieterrein Bijsterhuizen. Dit windpark, met 2 tot 3 windmolens, kan groene stroom opwekken voor ruim 4.000 huishoudens en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de ambitie van gemeente Wijchen om in 2040 energieneutraal te zijn.

Daarnaast zien de oprichters van Wind in Wijchen kansen om vlakbij het windpark ook zonne-energie op te wekken, met zonnepanelen op de daken van Bijsterhuizen, op landbouwgrond en in waterbekkens op industrieterrein Bijsterhuizen. Als alles volgens plan verloopt, kunnen het wind- en zonnepark in 2020 klaar zijn om groene stroom te leveren.

Wind in Wijchen wil dit niet alleen doen, maar zet zich in voor brede participatie van burgers en lokale bedrijven. De manier waarop deze participatie vorm gaat krijgen, moet nog worden bepaald.

Op 5 oktober heeft Wind in Wijchen een eerste voorstel bij gemeente Wijchen ingediend. Download hier het Startdocument windpark Bijsterhuizen.