Wind in Wijchen wil windenergie gaan opwekken voor Wijchen

Een aantal lokale ondernemers uit Wijchen heeft zich in 2014 verenigd in Wind in Wijchen BV. Hun ambitie is om samen met burgers en lokale bedrijven, lokaal windenergie op te wekken en tegen een gunstig tarief aan te bieden aan iedereen in Wijchen.

Windenergie bij Bijsterhuizen in Wijchen

Het eerste plan van Wind in Wijchen is om een windpark te ontwikkelen bij industrieterrein Bijsterhuizen. Dit windpark, met 2 tot 3 windmolens, kan windenergie opwekken voor ruim 4.000 huishoudens en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de ambitie van gemeente Wijchen om in 2040 energieneutraal te zijn.

Zonnepanelen op daken en grond

Daarnaast zien de oprichters van Wind in Wijchen kansen om vlakbij het windpark ook zonne-energie op te wekken, met zonnepanelen op de daken van Bijsterhuizen, op landbouwgrond en in waterbekkens op industrieterrein Bijsterhuizen. Als alles volgens plan verloopt, kunnen het wind- en zonnepark in 2020 klaar zijn om groene stroom te leveren.

Deelnemerschap van burgers en bedrijven

Wind in Wijchen wil dit niet alleen doen, maar zet zich in voor brede participatie van burgers en lokale bedrijven. De manier waarop deze participatie vorm gaat krijgen, moet nog worden bepaald.

Op 5 oktober heeft Wind in Wijchen een eerste voorstel bij gemeente Wijchen ingediend. Download hier het Startdocument windpark Bijsterhuizen.