In 2014 is Lingewaard Energie opgericht in de gelijknamige gemeente. Er zijn zo’n 100 leden, waarvan maar liefst een kwart actief is in de coöperatie.

Gebruik van duurzame energie stimuleren en tegelijk energie besparen, daarvoor is Lingewaard Energie opgericht. Dat gebeurt door projecten als een zonnepark op poten te zetten, maar ook door voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. Daarnaast geven coöperatieleden onafhankelijk advies aan particulieren over zonnepanelen, woningisolatie en andere duurzaamheidsmaatregelen. Het besparingsproject ‘De Knop Om’ gooit hoge ogen als een originele aanpak om duurzaam bewustzijn te vergroten in wijken. Inmiddels wordt dit project in een uitgebreidere vorm uitgevoerd bij alle scholen in Lingewaard.

Lingewaard Energie werkt goed samen met Het -Energiecollectief Lingewaard waarin lokale energie-ondernemers zich hebben verenigd. Zo houden de coöperatie en het collectief regelmatig een gezamenlijke bijeenkomst voor geïnteresseerden in duurzame energie.

Grootste drijvende zonnepark

Het grootste drijvende zonnepark van Europa is op komst in Lingewaard. Dit project van Lingewaard Energie is bijna helemaal rond. De noodzakelijke SDE-subsidie is toegekend en de coöperatie heeft een voorlopige gunning afgegeven aan de bouwer, Tenten Solar Zonnepalen. Daarnaast is er een verzekering voor het project en is de aansluiting op het net geregeld.

Op dit moment worden de laatste stappen gezet om tot een financial close te komen, waarna de realisatie volgt.

Sport en energie

Lingewaard Energie overlegt op dit moment over energiebesparende maatregelen met de beheerders van plaatselijke sportaccommodaties, in goed overleg met de gemeente. Hiervoor beschikt de coöperatie over een Energiescan die per accommodatie kan worden uitgevoerd. Uit de scan volgt een reeks concrete adviezen voor energiebesparing.

Sporthal Walburgen heeft al LED-verlichting laten installeren nadat vorig jaar zo’n Energiescan werd uitgevoerd. Over andere adviezen voor Walburgen van Lingewaard Energie wordt nog nagedacht.