WindpowerNijmegen is een energiecoöperatie, opgericht in 2013, met meer dan 1000 leden. Dit grote aantal leden is tot stand gekomen dankzij een intensieve, regionale campagne, aangevoerd door een enthousiaste kerngroep van burgers.

Foto: open dag Windpark Nijmegen-Betuwe (fotograaf John Voermans)

De ruim 1000 burgers hebben hun eerste wapenfeit al op hun naam staan. En dat is Windpark Nijmegen-Betuwe, waarvan de molens sinds eind 2016 energie bij elkaar brengen voor ruim 7000 huishoudens.

Inmiddels staan diverse nieuwe projecten op de rol, zoals een zonnepark onder de windmolens. Voor de ontwikkeling van projecten maakt Windpower vaak gebruik van de expertise van Wiek -II; deze stichting is gespecialiseerd in de begeleiding van de ontwikkeling van duurzame energie door burgers.

Een belangrijk kenmerk van WindpowerNijmegen is de informele sfeer. Regelmatig organiseert de coöperatie zowel leuke als interessante bijeenkomsten voor haar leden of breed publiek. Tijdens de opening van het Nijmeegse windpark was er een driedaags feest waar veel coöperatie-leden, buurtbewoners en anderen op afkwamen.

Foto: Koningin Maxima op bezoek bij Windpark Nijmegen-Betuwe (fotograaf: John Voermans)