Foto van voorzitter Betuwe Energie

Betuwe Energie is een stichting die werkt vanuit de coöperatieve gedachte. Rond projecten voor duurzame energie gaat de stichting aparte coöperaties opzetten. Zodat ook burgers in de regio Overbetuwe eigenaar worden van toekomstige energie voorzieningen.

‘Stap voor stap’ tekent de werkwijze van Betuwe Energie. De stichting maakt pas serieus werk van een project als genoeg vrijwilligers beschikbaar zijn om er een succes van te maken. De coöperatie is op dit moment bezig met een enkel duurzaam project: het zonnepanelenveld op de Eisenhowerplas in Elst. Dit plan was in 2015 aanleiding voor plaatselijke burgers om de stichting op te richten. Andere projecten zijn nog in de allereerste fase van voorbereiding.

De coöperatie, met een vijfkoppig bestuur van vrijwilligers, is groot voorstander van een vruchtbare samenwerking met professionele deskundigen. Het belang van duurzame energie wordt te groot om aan vrijwilligers over te laten, zo vindt de stichting.

Meedraaiende en watergekoelde zonnepanelen

Stichting Betuwe Energie werkt aan een bijzonder zonnepanelenveld voor de Eisenhowerplas in Elst. Bijzonder omdat het drijvende veld met 10.800 zonnepanelen meedraait met de hoek van de zonnestand. Daarnaast koelt het wateroppervlak de panelen en de bekabeling. Deze techniek levert zo’n 35 % meer energie op. Het gaat om een uitvinding van bestuurslid Ton Jordense van Betuwe Energie, een werktuigbouwkundige. Nog voor de bouw van de zonnepalen in Elst (in 2019 waarschijnlijk) experimenteert Rijkswaterstaat zelf al met deze techniek uit Overbetuwe. Het zonnepanelenveld gaat energie leveren aan de ondernemingen op het naburige bedrijventerrein De Aam.

Kijk voor meer info op de website van de coöperatie.

Foto: Frank van Rooijen, voorzitter Betuwe Energie (fotograaf Suzan Frank)